Kategorier
2015 Nyhetsbrev 16/2015

300 miljoner för lokal utveckling via Leader-grupperna

Tvåspråkiga Leader-grupper - undertecknande av Leader-avtal i Ständerhuset 7.4.2015
De tvåspråkiga LAG-grupperna som undertecknade avtalet i Ständerhuset. Från vänster i bild Aktion Österbottens ordförande Mats Brandt, Pomovästs projektsekreterare Nancy Kaunisranta, I samma båts verksamhetsledare Emil Oljemark, Pomovästs ordförande Lennart Biström, Aktion Österbottens verksamhetsledare Mathias Högbacka, SILMU:s verksamhetsledare Gina Forsström och samma organisations ordförande Gunilla Holmberg.
Foto: Birgitta Antell

Finlands 54 Leader-grupper, jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har ingått ett avtal om lokala utvecklingsstrategier. Avtalet undertecknades den 7 april i Ständerhuset av Leader-gruppernas ordföranden och verksamhetsledare, samt jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo och Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola. Leader-grupperna är utvecklingsorganisationer som beviljar finansiering för landsbygdens utvecklingsprojekt och företagsstöd enligt målen i landsbygdens lokala utvecklingsstrategier. Leader-arbetet får finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Via grupperna kanaliseras under programperioden 2014-2020 sammanlagt 300 miljoner euro till mikro- och småföretag, samt sammanslutningar. Finansieringen består av EU:s, statens och kommunernas medel.

”Det lokala utvecklingsarbetet är mycket innovativt och smidigt. I detta svåra ekonomiska läge är det viktigt att utvecklingsarbetet leder till tillväxt. Leader-gruppernas roll som drivfjäder bakom den lokala verksamheten och utvecklingen betonas ytterligare”, konstarerar minister Orpo. Arbetets resultat är konkreta. Under åren 2007-2013 bidrog Leader-finansieringen till uppkomst av 2 000 nya arbetstillfällen och över 800 nya företag fick startstöd. Antalet genomförda projekt var över 8 000. Med Leader-gruppernas hjälp har man bl.a. förbättrat miljön och tjänsterna, intensifierat det internationella samarbetet och uppmuntrat unga att delta i verksamheten. ”Jag är särskild glad över att ungdomar är en viktig prioritering inom Leader-arbetet”, säger Orpo. Utvecklingsstöden kan sökas våren 2015.

Termen Leader är en förkortning av franskans ”Liason Entre Actions de Developpement l’Economie Rurale”. På svenska heter det ”sambanden mellan åtgärderna som siktar till utveckling av landsbygdsekonomin”. Vem som helst som bor i området kan bli medlem i en Leader-grupp. Leader-gruppernas styrelser har en trepartssammansättning: en tredje del är landsbygdsinvånare, en tredje del föreningar och en tredje del företrädare för den lokala offentliga instansen. Leader-arbetssättet har visat sig fungera eftersom det uppmuntrar nya aktörer till aktiva tag och engagemang, samt representanter för olika aktörer till samarbete. Leader-grupperna har egna strategier som de genomför i form av olika projekt och företagsstöd.

Uppgifterna är från (7.4) webbplatsen mmm.fi. I Vasabladet och Österbottens Tidning ingick även en artikel i ämnet (från 8.4), skriven av Kerstin Nordman, om att Aktion Österbotten får 11.1 miljoner euro i Leader-pengar för perioden 2014-2020, den största potten av alla 54 Leader-grupper som beviljats pengar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s