Månadsarkiv: april 2015

Jordbruks- och trädgårdsbranschen en viktig sysselssättare på landsbygden

Jordbruks- och trädgårdsbranschen är en viktig sysselsättare för landsbygden, vari branschens produktion utgör grund för den inhemska livsmedelsekonomin. Landsbygdens näringsstruktur har blivit mer serviceinriktad och på samma gång har antalet arbetsplatser inom primärproduktionen minskat. Förutom att ta hand om utvecklingen … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Närproducerad energi kan även gynna landsbygden

Med närproducerad energi avses i allmänhet förnybar energi, vilken produceras i närheten av förbrukaren eller energisparprojekt. Energiforskaren Mari Martiskainens doktorsavhandling vid Sussex universitet åren 2010-2014 jämförde den närproducerade energin i Finland och i Storbritannien. Hon studerade närmare fyra projekt för … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Leader Subgroup har hållit sitt första möte

Rural Networks’ Assembly, som har som uppgift att strategiskt stöda genomförandet av landsbygdsprogrammen, beslutade vid sitt första möte i Brussel den 26 januari 2015 att tillsätta två permanenta undergrupper. En är undergruppen om innovation, och den andra är undergruppen om … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Högklassigt landsbygdsforskningsarbete gratis på Internet

Tidningen Maaseudun uusi aika kan nu läsas elektroniskt på adressen http://www.mua-lehti.fi. I fortsättningen är det lätt att läsa och länka vidare färska forskningsuppgifter som hör till landsbygden. Artiklar, översikter, inlägg, möten och recensioner hittas på adressen. Tidningen är den enda … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ska hela Sverige leva? – TV-program debatterar

Bör hela Sverige leva, eller är det en del av utvecklingen att stora delar av landet töms på sin befolkning? Var fjärde kommun i Sverige har färre än 10 000 invånare, samtidigt som storstadsregionerna har en enorm växtvärk. Vad innebär … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden öppnas den 11 maj

Företags- och projektstöd för landsbygden kan nu för första gången sökas elektroniskt. Största delen av ansökningar om stöd öppnas den 11 maj, då man kan ansöka om företagsstöd för landsbygden, en del av de allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekten, informationsförmedlingsprojekt, riksomfattande … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Gör er röst hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen!

Kim Smedslund och Peter Backa uppmanar oss i ett upprop att göra vår röst hörd i den europeiska Landsbygdsriksdagen. Frågorna har bl.a. diskuterats på Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s årsmöte 29.4. Här under följer texten och … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , | Lämna en kommentar

Posten tvingas tänka utanför boxen – utvecklar sitt serviceutbud åt äldre som får hemvård

Hur låter det med en postutdelare som inte bara levererar maten utan dessutom värmer upp den, dukar och håller den behövande sällskap under måltiden? Posten utvecklar sitt serviceutbud och testar den här modellen i ett pilotprojekt i Alberga och Fågelberga … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nordisk konferens om kompetensutveckling för hållbar turism hålls på Bornholm

Nordiska ministerrådet har fokus på att ha kvar och utveckla nordiska ytterområden. NVL:s (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) nordiska ö-nätverk med Bornholm, Gotland och Åland, har med detta fokus arbetat med tre ö-områdens erfarenheter, behov och intressen för kompetensutveckling som … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

”Den nya smarta förvaltningen” – professor Hannu Katajamäki

På senare tid har jag noterat i medierna inlägg där direktörer som är ”för begåvade”, men hamnat i den offentliga förvaltningen, borde byta till företag. Man utgår kanske ifrån att det är mindre krävande att styra ett samhälle än ett … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 18/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Regionala utvecklingsbolag behövs fortsättningsvis

En koncentrering av regionala företagstjänster skulle innebära en risk för att företag på landsbygden förblir utan service. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens nätverk för Näringar och kompetens på landsbygden (MESI) tar i sitt utlåtande upp goda sidor med regionala företagstjänster i nätverksform. MESI … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 18/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Skolan och lokala föreningar i samarbete

På alla skolnivåer övergår man till en ny läroplan hösten 2016. Som stöd för att lära nya kunskaper, ordnar Humanistiska yrkeshögskolan i Helsingfors gemensamma arbetsverkstäder för lärarna och lokala föreningar runt om i Finland. I arbetsverkstäderna blir områdets lärare och … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 18/2015 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Slutrapporter från skärgårdsprojekten Next stop och Företagarsamarbete

Syftet med det nordiska samarbetsprojektet Next stop – the small islands var att analysera de demografiska förhållandena på danska, svenska och finska små öar, samt att utbyta erfarenheter om möjligheter till att utveckla de små öarna till starkare lokalsamfund. Projektet … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 18/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Sveriges Leader-områden får 2 miljarder kronor

Jordbruksverket i Sverige fördelar 2 miljarder kronor till sina Leader-områden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling (CLLD) genom Leader-metoden och hämtas från det nya landsbygdsprogrammet … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 18/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Integration i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket är fokus på integration. De nya svenskar som väljer att bosätta sig på landsbygden blir en aktiv del av landsbygdsutvecklingen. I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om storstadskillen Christophe som vill stanna i Ellös, … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 18/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar