Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Hållbarhet och ekologi i fiskeripolitiken – färskt nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 1-2015Den kommande målsättningen i fiskeripolitiken genomsyras av hållbarhet och ekologi och man kan tycka att fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll vid omställning till hållbarhetsfrågorna på det lokala planet. När man tolkar målsättningen för perioden fram till år 2020, är förväntningarna onekligen ambitiösa med stora förväntningar som vilar på de europeiska fiskegruppernas axlar och på ett utvecklingsarbete som stimulerar en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling inom fiskerinäringen. En av utmaningarna kommer att vara hur vi framgångsrikt kan integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet i den lokala fiskegruppen. Jag vill hävda att det kustnära fisket i Österbotten redan nu är långt harmoniserad med den europeiska fiskestrategin.

För oss gäller det att ta avstamp från denna plattform som i grunden är sund. Det gäller att kunna motivera oss att finna nya lösningar som gör att vi har lönsamhet i näringen och att vi samtidigt i större utsträckning lyckas uppmärksamma konsumenten på den miljösmarta producenten av mat som yrkesfiskaren är och lyfta yrkesfiskarens viktiga roll som en matproducent som måste få utrymme och en ren miljö att verka i. Man borde sätta mer fokus på detta och påminna om enskilda individers möjlighet att påverka genom att leva på ett hållbart sätt, så att det blir en naturlig del av ens handlande. En kollektiv hållbarhetssträvan ger som slutprodukt en ren miljö, som i slutändan ska vara grunden för de byggstenar som ger individen god hälsa och livskvalitet.

Visst kan det kännas fåfängt att vi i Österbotten ska fokusera på att framgångsrikt integrera hållbarhetsfrågor på det lokala planet, då det på riksplanet ibland tas beslut som saknar hållbarhetsideal och då omvärldens stormakter rustar respektlöst och inte prioriterar hållbarhetsfrågor, hälsa och välfärd särskilt högt. Om vi specifikt ser på fisket, är det oerhört viktigt att politiska beslut konsekvensbedöms, så att havet – verkstaden för en ren matproduktion – inte blir trängt, även om de flesta röstarna inte finns i glesbygden.

Bland annat det här skriver projektkoordinatorn Mikael Nygård på KAG Österbotten i Aktion Österbotten rf:s första nyhetsbrev för i år. Förutom det här ämnet kan man även läsa om vad Aktions ordförande Mats Brandt skriver om framgångsrika nätverk, huvudpunkter för Aktion i den nya programperioden, att e-tjänsten Hyrrä tas i bruk, finlandssvenska Landsbygdsriksdagen och Öppna byarnas dag.

Aktion Österbottens senaste nyhetsbrev (april, 1/2015) finns att läsas på webbplatsen leader.aktion.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s