Månadsarkiv: mars 2015

Peter Backa vill utveckla SYTY – lyftes fram på Landsbygdsriksdagen som kandidat till ordförandeposten

Som mångårig landsbygdsutvecklare och närdemokratiförespråkare på Svensk Byaservice och under senare år även som sekreterare, först i Svenska temagruppen och sedermera IDNET (Identitetsbaserat nätverk), ställer den nyligen pensionerade Peter Backa upp i valet som ordförande för Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Kandidater till SYTY:s ordförandepost tas emot

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s ordförandekandidater för perioden 2016-17 kan anmäla sig till SYTY:s kansli senast 30.6 på adressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi. Under hösten ordnas i samband med möten diskussionstillfällen för att klargöra kandidaternas linjedragningar. Mer info finns … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Kulturen är en viktig del i landsbygdsutvecklingen – utredning över kulturprojekt

Europeiska unionens Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 har haft en stor betydelse för den finländska kulturverksamheten. Programmet har möjliggjort över ettusen projekt, bidragit med drygt 70 miljoner euro i finansiering och skapat en oberäknelig mängd upplevelser och … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Slutrapport om Små skolor i utveckling

Tretton skolor på olika håll i Sverige har deltagit i projektet Små skolor i utveckling, som har pågått i tre och ett halvt år och inneburit en kunskapsresa för alla inblandade. Under dessa år har Riksorganisationen Hela Sverige ska levas … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hållbarhet och ekologi i fiskeripolitiken – färskt nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Den kommande målsättningen i fiskeripolitiken genomsyras av hållbarhet och ekologi och man kan tycka att fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll vid omställning till hållbarhetsfrågorna på det lokala planet. När man tolkar målsättningen för perioden fram till år 2020, är … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

REKO Årets Närmatsgärning

Pedersörebon Thomas Snellman belönades med pris för Årets Närmatsgärning på mässan för närproducerad mat, Lähiruoka & Luomu-messut, i Helsingfors senaste vecka (26.3). Thomas Snellman introducerade marknadsföringskanalen REKO i Finland, och det är för den insatsen som han nu fått pris. … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Omställning Sverige – inspirationsseminarium i Vasa med Jan Forsmark

Hållbarhetsfrågan har under flera år fått extra lokal uppmärksamhet genom den internationella folkrörelsen Transition Towns – omställningsrörelsen. Den finns representerad i ett drygt 40-tal länder över hela världen (dock inte i Finland). Det handlar om vanliga människor som bildar lokala … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vi vill, vi kan, vi vågar! – livlig diskussion under Landsbygdsriksdagen

Finlandssvenska landsbygdsaktörer hade två intensiva dagar under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Sursik skola, Pedersöre 28-29.3. Ett 70-tal personer deltog i konferensen som nu ordnades för trettonde gången. I gruppdiskussionerna, inklusive inkomna motioner var det fullt drag. I de här sju … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Naturturism i nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket

I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på naturturism. Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla den svenska naturturismen, men det krävs kraftsamling. I nyhetsbrevet kan man även bl.a. läsa om det intensiva arbetet med urval av … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

”Vi är dom vi har väntat på – och vi väntar inte längre” – ung omställare

”Aldrig tidigare har vårt samhälle stått inför så stora utmaningar som idag med de globala ekologiska, sociala, ekonomiska och även mänskliga kriserna. Samtidigt har vi aldrig tidigare haft så stora möjligheter att samverka över gränser för att möta hoten och … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Omställning Sverige – inspirationsseminarium i Vasa om hållbar livsstil

Hållbarhetsfrågan har under flera år fått extra lokal uppmärksamhet genom den internationella folkrörelsen Transition Towns – omställningsrörelsen. Den finns representerad i ett drygt 40-tal länder över hela världen (dock inte i Finland). Det handlar om vanliga människor som bildar lokala … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , | 1 kommentar

Enkät för lokala utvecklares syn på byaverksamheten

Vad för föreställning har du om byaverksamheten och det lokala utvecklingsarbetet? Utvecklingsarbetet är ofta ett arbete enligt egna värderingar och är inte lätt att mäta eller jämföra. Men Byaverksamhet i Finland rf vill nu se i hur stor utsträckning olika … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ge din syn på framtidens regionutveckling!

Nu dras det upp linjer för den framtida utvecklingen av regionerna, vilket sker på ett öppet och delaktiggörande sätt. Alla är välkomna att ge sin syn på saken. Arbets- och näringsministeriet utarbetar tillsammans med ministerierna, landskapsförbunden och andra centrala aktörer … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Nätverk för en starkare och utvecklad kommunal demokrati

Finlands Kommunförbund bygger för närvarande upp ett nätverk för samhällsaktörer som vill medverka till en starkare och utvecklad kommunal demokrati. Nätverket är öppet och välkomnar alla aktörer inom statsförvaltningen, det kommunala och medborgarsamhället. Den kommunala demokratin bör stärkas och fördjupas. … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Doktorn kommer via Internet

Runt om i Sverige är det rätt långt mellan läkare och patienter, som i Västerbottens läns landsting där det ibland kan vara hundratals kilometer att resa för en distriktsläkare. Det är inte konstigt att de då satsar på telemedicin, alltså … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar