Kategorier
2015 Nyhetsbrev 04/2015

Landsbygden attraherar – Landsbygd 2014-barometern

Undersökningen Landsbygd 2014-barometernLandsbygdens starka sidor handlar ofta om möjligheten att njuta av naturen, att leva på ett hållbart sätt och att ha ett vardagsliv utan stress, medan landsbygdens svaga sidor ofta har ett samband med tjänsternas dåliga tillgänglighet, infrastrukturen och de begränsade hobbymöjligheter. För att olika slags landsbygdsområden ska kunna motsvara människors önskemål bör staten och kommunerna profilera sig som möjliggörare av olika utkomst-, boende- och levnadskoncept, vilket sker exempelvis genom att verksamhetsmöjligheterna (reglering i liten skala), boende- och byggnadsmöjligheterna (möjliggörande planläggning), samt deltagande- och påverkningsmöjligheterna (fungerande närdemokrati) tryggas på landsbygden. Företagandet intar en central roll i förverkligandet av landsbygdens alternativa framtidsvisioner.

Naturresurserna utgör den viktigaste grunden för landsbygdens framtidsvisioner, och eftersom naturresurserna är spridda på olika håll, är en ekonomi som baserar sig på dem alltid i någon mån decentraliserad. Utgående från barometerresultaten är ”ett bioekonomiskt paradis” både den mest önskvärda och den mest sannolika framtidsvisionen för landsbygden. I medborgarnas föreställningar framträder landsbygden i första hand som en mångsidig boendemiljö och källa för välbefinnande, men åsikterna om behovet att utveckla landsbygden avviker dock från föreställningarna. Ytterligare satsningar behövs för att stärka landsbygden, främst som affärsverksamhetsmiljö.

Landsbygden utgör även en bra verksamhetsmiljö för innovativ företagsamhet. Kultur- och naturupplevelserna ökar människors välbefinnande både fysiskt och psykiskt, vilket ger möjligheter för utveckling av natur- och kulturbaserade tjänster och produkter på landsbygden och därigenom också för turism. Finland har innovationspotential som baserar sig på naturkunnandet, utbudet på välbefinnandetjänster och kulturen på den finländska landsbygden, vilket inte får gå förlorat. Landsbygden kan i framtiden komma att utgöra ett växtunderlag för grön ekonomi, välfärd och självförsörjande samhällen.

Barometerundersökningen Landsbygd 2014, som kartlägger finländarnas föreställningar om landsbygden, publicerades i januari 2014, och utgör en fortsättning på barometern Landmärken som åren 2009 och 2011 genomfördes av Sitra inom ramen för programmet Landmärken. Det var Taloustutkimus Oy som genomförde barometerundersökningen Landsbygd 2014 på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s