Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Utvecklingsbilden för regionstrukturen och trafiksystemet klar för kommentarer – landsbygden ett område med många näringar och bioekonomi

Rapporten Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050Hanna-Mari Kuhmonen, överinspektör vid arbets- och näringsministeriet och huvudsakligen arbetandes med uppgifter inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, skriver i Landsbygdspolitikens blogg om utarbetandet av en utvecklingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet (på finska ALLI) har framskridit till kommentarskedet. Som medlem i arbetsgruppen har Kuhmonen haft tillfälle att vara med i en intressant men samtidigt utmanande övning, varav avsikten med utvecklingsbilden är att skapa en nationell vision om en eftersträvansvärd regionstruktur och ett trafiksystem som stöder denna. Hela blogginlägget (med länk till rapporten Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050) finns här under:

Utkastet till en utvecklingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet i kommentarskedet

Utarbetandet av en utvecklingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet (på finska ALLI) har framskridit till kommentarskedet. Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete, som tog 1,5 år, och väntar nu med intresse på olika intressentgruppers syner på utkastet till utvecklingsbild. Kommentarer kan lämnas fram till den 19 februari 2015.

Som medlem i arbetsgruppen har jag haft tillfälle att vara med i en intressant men samtidigt utmanande övning. Avsikten med utvecklingsbilden är att skapa en nationell vision om en eftersträvansvärd regionstruktur och ett trafiksystem som stöder denna. Bilden kan, beroende på olika intressen, se ut på många olika sätt. Tidsperspektivet sträcker sig till år 2050 och målet är ett internationaliserat bio- och digitalbaserat kunskapssamhälle.

Utgångspunkten för utvecklingsbilden är att dra upp sådana riktlinjer för framtiden, vilka stöder Finlands utveckling som ett konkurrenskraftigt, välmående och, i fråga om miljön, ett hållbart land. Målet är att skapa en regionstruktur som har många centra och nätverk och som baserar sig på bra trafikförbindelser, vilken stöder utnyttjandet av olika landsdelars starka sidor och resurser, samt förnyelse av näringsverksamheten. Växelverkan mellan olika typer av regioner är viktig.

I utvecklingsbilden framträder landsbygden som ett område med många näringar och särskilt ett område för bioekonomi vars immateriella och materiella naturresurser också ger möjlighet till utveckling av bl.a. turismen och gruvdriften. Befolkningsutvecklingen på landsbygden ser ut att bli jämnare när bioekonomin skapar förutsättningar för en regionalt mer balanserad utveckling, digitaliseringen ökar oberoendet av en viss plats och det blir allt vanligare med flera boningsorter och platser där arbetet utförs.

I rapporten om utvecklingsbilden beskrivs utvecklingsutsikter, riktlinjer för utveckling av regionstrukturen och trafiksystemet, samt den regionstruktur och det trafiksystem som eftersträvas i Finland. Det förklaras dessutom hur man kan gå vidare och omsätta bilden i praktiken. Syftet med utvecklingsbilden är att rikta olika förvaltningsområdens och regioners åtgärder.

Arbetsgruppens arbete föregicks av grundliga föreberedelser som resulterade i kartor (ALLI-kartasto, på finska) som analyserar nuläget för, utvecklingen av och riktlinjerna för regionstrukturen och trafiksystemet.  Kartorna har fått mycket beröm som ett åskådligt och täckande paket som kan utnyttjas som underlag för olika sorters utvecklingsarbete.

Mer information om utvecklingsbilden: http://www.tut.fi/verne/alli/

Hanna-Mari Kuhmonen

Hanna-Mari arbetar som överinspektör vid arbets- och näringsministeriet. Hon arbetar huvudsakligen med uppgifter inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, men deltar också i samordningen av EU-ärenden och internationella ärenden vid ministeriet. Hanna-Maris själsliga landskap finns ankrat vid vattendragen och skogarna i Norra Savolax, samt vid Tavastlands bördiga stränder. I dessa landskap njuter hon av ekosystemtjänsterna under fritiden och semestern – både ovanför och under ytan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s