Månadsarkiv: januari 2015

Lokal mat tolkas på många olika sätt visar ny avhandling

Innan det är möjligt att göra några påståenden om potentialen hos lokalproducerad mat, behöver man först förstå vad lokalproducerad mat faktiskt är. I sin nya avhandling, Is it local?: A study about the social production of local and regional foods … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

REKO-ringen bara växer – närmare 18 000 medlemmar i 36 olika ringar

I Vasa har medlemmarna i REKO-ringen möjlighet att två gånger i månaden beställa varor från lokala producenter. Varorna delas ut varannan torsdag vid Kaserntorget, men i framtiden kan det bli ändring på det. Ann-Sofi Ljungqvist, som är projektledare för EkoNu, … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Lika lön för lika arbete – oavsett om man bor i en storstadsregion eller på landsbygden!

Bor man i Stockholmsregionen ska man ha högre lön än om man bor på svenska landsbygden. Driver man projekt i Stockholm, kan man kvittera ut lön för en projektledare på 654 kronor per timme, medan en projektledare som bor i … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Servicen minskar i byarna men gymmen spänner musklerna

Butiker stängs, banker flyttar och skolor dras in – servicen ute i byarna blir allt sämre, men utbudet av idrott och motion sinar inte. Många engagerar sig i idrottsföreningarna och allt fler gym på mindre orter ser ut att blomstra. … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

”Framtidens kommun måste bättre beakta regionala särdrag” – minister Risikko

Under ett diskussionstillfälle (27.1) i Rovaniemi om Framtidens kommun sade trafik- och kommunminister Paula Risikko att den finländska kommunen under årtionden har varit organisatör av tjänster åt medborgarna, samt utvecklare av livskraft och konkurrenskraft i regionen. Men i och med … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Info från YTR:s temanätverk för Ekosystemtjänster

Sju temanätverk hjälper Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) vid förverkligandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Ett av nätverken – Ekosystemtjänster – publicerar nyheter om ekosystemtjänster och distribuerad förnyelsebar energi. I dess första nyhetsbrev för i år finns korta infon om bl.a. utvecklingsplan för … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Nordisk ungdom lärde sig om landsbygdens och skärgårdens möjligheter

Den 26 januari hölls den nordiska konferensen Just här är det möjligt med ett hundratal deltagare på Hanaholmen i Esbo. Temat var unga företagare på landsbygd och i skärgård, men man vände sig också till vuxna och politiker, de som … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Ett hurudant samhälle vill du leva i? – omställningsseminarier i Åbo och Pargas

Vi tampas numera med en uppsjö av globala problem: ekologisk och ekonomisk kris, energikris och klimatkollaps. De stora utmaningarna är peak-oil – med brist på och dyrare energi som följd, en ekonomi i sammanbrott p.g.a. skuldsättning och spekulation, miljöproblem som … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Bioekonomi, infra och företagsamhet väcker diskussion i riksdagens korridorer

Christell Åström, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet och generalsekreterare för den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att hon som YTR:s generalsekreterare har haft ärenden till riksdagen med budskap till riksdagsgrupperna om det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med dess … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bonden och makthavaren i Bryssel Staffan Nilsson gästar Landsbygdsriksdagen i Pedersöre

Svensk Byaservice och Aktion Österbotten rf har gett ut pressmeddelande inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre den 29-29 mars. Bland annat kommer Riksorganisationen Hela Sverige ska levas ordförande Staffan Nilsson att delta. Han är bl.a. ledamot av EU:s Europeiska ekonomiska … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nya Leader-grupper inleder arbetet

Jord- och skogsbruksministeriet har valt Leader-grupperna som under åren 2015-2020 utvecklar landsbygden över hela landet. Grupperna, 54 till antalet, är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och olika utvecklingsprojekt. Leader-arbetet finansieras med medel från Programmet för utveckling av landsbygden … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

”Pigga kyrkbyar ska lyfta Finland”

Inför riksdagsvalet i april spikar bl.a. Centern teser för att skapa jobb, tillväxt och välfärd, inte bara i metropolområdet, utan även på ”en levande landsbygd och i pigga kyrkbyar”. Man vill gå mot ett decentraliserat samhälle och skapa förutsättningar för … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Solenergientusiast överraskades av byråkratidjungeln

Hanna-Liisa Kangas, forskare i klimat-, energi- och markanvändningspolitik vid Finland miljöcentral, skriver i Landsbygdspolitikens blogg om en workshop i Vasa (19.1) som behandlade den distribuerade energiproduktionen som motor för hållbar tillväxt. På seminariet presenterades bl.a. aktörernas konkreta erfarenheter av utmaningarna … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Info i Vasa om SFV:s stipendier och bidrag

Hur ser Svenska folkskolans vänners (SFV:s) utdelning ut? Information om stipendier och bidrag från SFV ges i Vasa på Loftet den 4 februari kl. 14.30. Viveka Åberg, SFVs ekonom berättar om 2015 års kriterier för ansökan om bidrag och stipendier. … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Omställningsrörelsen i Skandinavien behandlas på seminarium i Helsingfors

Välkommen att höra på och ta del av diskussionen om hur man får till stånd en hållbar utveckling på lokal nivå och i finländska byar. Rörelsen breder redan ut sig i Sverige och projektchef Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar