Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Mer av natur- och trädgårdsmiljöer vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa – slutsats i doktorsavhandling

fall color at the gardenNatur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än vad som görs i dag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den slutsatsen drar Eva Sahlin från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en avhandling om naturunderstödd (”grön”) rehabilitering, To stress the importance of nature – Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stress-related disorders. Sedan början av 2000-talet har det blivit vanligare med naturunderstödd rehabilitering av människor med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa, där man varvar traditionella metoder såsom sjukgymnastik, arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter och vistelse i natur och trädgård. I Sverige har ett pionjärarbete inom ”grön rehabilitering” gjorts vid SLU:s rehabiliteringsträdgård i Alnarp. I dag finns uppföljare på flera andra orter. Eva Sahlin har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat Gröna Rehab – en permanent verksamhet inom Västra Götalandsregionen. Gröna Rehab har naturunderstödd rehabilitering för personer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa, men även stresshanteringskurser för personer i riskzonen. Sahlin har använt djupintervjuer för att ta reda på hur deltagare i dessa två verksamheter upplever, beskriver och värderar sin behandling. Hon har följt deltagarna under 1,5 år genom frågeformulär, bl.a. om deras psykiska hälsa och välbefinnande

Den naturunderstödda rehabiliteringen hade lett till förbättringar i flera avseenden, t.ex. när det gäller symtom på utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande, medan ett annat positivt tecken var minskad sjukskrivning och vårdkonsumtion. För personer i behov av rehabilitering visade det sig vara viktigt att inte påbörja denna för tidigt, för det var viktigt att få tid för vila under en första återhämtningsperiod i hemmet. Den naturunderstödda kursen i stresshantering hade också lett till förbättringar när det gäller symptom på utbrändhet, och många tyckte också att deras arbetsförmåga hade ökat och att de hade färre stressrelaterade hälsoproblem. Ett annat positivt tecken var en minskning av långa sjukskrivningar. Enligt Sahlin tillägnade sig deltagarna i båda verksamheterna strategier och verktyg som gör dem bättre på att hantera sin stress, och detta hade de stor nytta av även ett år efter att rehabiliteringen eller kursen var avslutad.

I båda verksamheterna ingick avspänningsövningar både inomhus och utomhus. De som genomfördes utomhus, fick överlägset bäst betyg av flertalet av dem som intervjuades. Guidade naturvandringar gav deltagarna inspirerande kunskap om naturen, samt öppnade upp för existentiella reflektioner som var av betydelse i läkeprocessen. Naturvandringarna bidrog också till att deltagarna oftare sökte sig ut i naturen efter kursen, samt hade större glädje av sin egen trädgård. Sahlin menar att utnyttjandet av trädgårdsaktiviteter och naturmiljöer i kurser och rehabilitering, tycks ha positiva effekter på människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Hennes rekommendation är att det bör satsas mer på naturunderstödd rehabilitering än vad som görs i dag, men inte som isolerade kortlivade projekt, utan snarare som ett permanent alternativ till andra modeller för rehabilitering och förebyggande vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

Uppgifterna är från webbplatsen slu.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s