Månadsarkiv: december 2014

Utredning vill se ett nytt Vasa från Vörå i norr till Kristinestad i söder

Efter ett års utredningsarbete i Vasaregionen har Jan-Erik Enestam och Ossi Repo kommit fram till att Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes, Storkyro, Vasa och Vörå bör bilda en ny kommun från den 1 januari 2017, som ska vara … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 01/2015 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Utvecklingsbehoven för stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken har utretts

Fokusen i stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken bör läggas på nationellt viktiga temahelheter, så att också EU-program kan utnyttjas mer effektivt än nuförtiden. Det här föreslår professorn i samhällsgeografi Perttu Vartiainen i sin utredning Suomi tarvitsee kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa. Som utredningsman … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 01/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Byggandet på landsbygden i motvind

Det är uppförsbacke för byggandet på landsbygden och ute i byarna. Officiellt har man inte dragit upp riktlinjerna, men innehållet blir detta genom de direktiv som getts till miljöförvaltningens planerare. Ytterst handlar det om allt byggande på landet som inte … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 01/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Rapport om projektet Små skolor i utveckling

Projektet Små skolor i utveckling är det första projekt som Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har drivit på riksnivå med skolan som tema. Skolan anses ju av många som den i särklass viktigaste servicefrågan för landsbygden. I projektet har … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 01/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Yle söker igen lämpliga byar och personer för serien Kylillä

I Radio Suomis serie Kylillä berättas hur man nuförtiden bor på landet. Man gör en djupdykning i landsbygdens innersta. Serien har sänts i Radio Suomi två somrar och en tredje säsong är på gång. Byarna besöks av Yle:s redaktör Päivi … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 01/2015 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nyhetsbloggen går på sparlåga under jul

Under julen varvar Nyhetsbloggen ner, men vi kör i gång igen i början på januari. Svensk Byaservice och IDNET (Identitetsbaserat nätverk) önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt God Jul och ett Framgångsrikt Gott Nytt År 2015!

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Lämna en kommentar

Följande europeiska landsbygdsriksdag förbereds

Förberedelserna för nästa europeiska landsbygdsriksdag pågår, och aktuellt just nu är hur insamlingen ska genomföras av de idéer och förslag som europeiska lokala grupper bedömer som viktiga. Dessa är grunden för landsbygdsriksdagen och det som ska debatteras och röstas om. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hur påverkas den svenska landsbygden av en ökande internationell migration?

Forskningsprojektet When the World Goes Rural har studerat närmare hur en ökande internationell migration påverkar landsbygden. Vad händer i de kommuner som tar emot personer med utländsk bakgrund och hur upplever migranterna detta? ”Vi har tidigare studerat landsbygdens omvandling utifrån … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Lyckligaste människorna finns på landsbygden och bästa arbetsförmågan i huvudstadsregionen visar undersökning

Det finns tydliga skillnader i hälsa och välmående mellan städer och landsbygd, visar en ny regional undersökning som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vad beträffar arbetsförmåga, övervikt och tillräckligt kulturutbud, ser situationen sämre ut för landsbygdens del … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Förlängd tid för att fixa avloppet i glesbygden

Övergångsperioden för förordningen om avloppshanteringen i glesbygden förlängs med två år till år 2018, meddelar miljöminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml), som även vill att lagstiftningen gällande förordningen ses över; ministern vill ha lindringar i den. En utredning som miljöministern beställt av … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nya kommunallagen ger kommuninvånarna fler möjligheter att delta

Kommuninvånarnas behov och vilja att delta, även på andra sätt än genom att ställa upp vid val och att rösta, har ökat stadigt under de senaste årtiondena. Man vill ha möjligheter att påverka direkt, och den nya kommunallagen uppmuntrar kommunerna … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

YTR vill att även landsbygden debatteras i vårens valdiskussioner – lanserade 7 landsbygdspolitiska punkter

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) vill att vårens valdiskussioner också debatterar landsbygden. För detta ändamål har man berett sju landsbygdspolitiska punkter, vilka är: Även i framtiden ska det vara möjligt att bo och bygga i hela Finland. Utökat lokalt samarbete och lokal … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Målet en stark landsbygdspolitik – YTR:s ordförande Husu-Kallio

Jaana Husu-Kallio, kanslichef på jord- och skogsbruksministeriet samt ordförande för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att Finland behöver en livskraftig landsbygd. Landsbygdens resurser, inklusive den kompetenta arbetskraften, påverkar landets konkurrenskraft under kommande år. Men landsbygden behöver också … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

I Tenala betyder byaplan närdemokrati

Den 15 december presenterades olika västnyländska byars framtidsplaner i Lojo. Det här har att göra med föreningen Lohjan kylät som ansvarat för ett tvåårigt projekt som heter Läntistä lähidemokratiaa – Närdemokrati i väst. Ett mål med projektet har varit att … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Glesbygdsbibban kämpar för sin överlevnad

Närbiblioteken på landsbygden kämpar för sin överlevnad när kommunerna sparar. För ett år sedan räddades det lilla biblioteket i Bromarv från nedläggning. Man fick tre år till, men framtiden är ändå osäker för Bromarv och många andra glesbygdsbibliotek. Läs mer … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar