Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Tätortsnära skog erbjuder urban livskvalité

Yellow Autumn Leaves On TreesOlof Olsson vid Umeå universitet har i en avhandling studerat efterfrågan och utbud av sociala värden, framförallt rekreation, i tätortsnära skog. Det är en komplicerad uppgift att planera, identifiera, beakta och utveckla den tätortsnära skogens mångsidiga värden, när skogen ställs mot starka exploateringsintressen inom den urbana miljön. ”Medan urbaniseringen inte nödvändigtvis utgör ett hot mot utbudet av skog över tid, så kan den ändå påverka de faktorer som influerar människor att besöka skogen – primärt dess tillgänglighet och attraktivitet.  Skogens betydelse för människor ser dessutom olika ut beroende på bland annat socioekonomiska, kulturella och åldersrelaterade faktorer”, säger Olsson. För det personliga välbefinnandet är skogens betydelse särskilt viktig hos kvinnor, samt hos äldre och högutbildade, medan god tillgänglighet till skogen anses viktig främst bland äldre och lågutbildade.

Människors grundläggande värderingar av livet, miljön och skogen i stort är mer av betydande än socioekonomiska och demografiska faktorer. ”För att åstadkomma varierande rekreationsmiljöer som kan tillfredsställa olika målgrupper, bör planeringen utgå från efterfrågan hos de lokala brukarna, och hur den matchar det lokala utbudet av tätortsnära skog med avseende på tillgänglighet och attraktivitet”, menar Olsson. Trots att Sverige är ett av Europas skogrikaste länder saknas lokalt inflytande över hur en stor del av skogsmarken bör användas för att maximera människors tillgång till attraktiva rekreationsområden, och bland de samhällsplanerare Olsson har intervjuat framgår också att allmänheten i regel inte deltar i samråd som berör skötsel och planering av skogen. Det låga deltagandet av enskilda stadsbor i planerings- och beslutsprocesser kan leda till problem med legitimiteten i beslutsfattandet om den skog som egentligen berör samtliga invånare i staden. ”Mot bakgrund av den omfattande skogsresursen och inte minst allemansrätten, kan man anta att tillgången till skog för rekreation generellt sett är god i svenska tätorter”, säger Olsson.

Det är dock inte hela sanningen, eftersom tillgängligheten överlag är sämre till mer attraktiva skogar, vilket gäller inte minst för boende i socioekonomiskt utsatta områden, där tillgången till en gratis utomhusresurs för fysisk och psykologisk återhämtning är nog så viktig för den allmänna hälsan, menar Olsson. Avhandlingen är baserad på enkätstudier omfattande ett brett urval av tätortsbor i Sverige, intervjuer med kommunala planerare med ansvar för grönstrukturfrågor, samt GIS-analyser av digital skogsdata och registerdata. Den 5 december försvarar Olof Olsson, institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Out of the Wild – Studies on the forest as a recreational resource for urban residents. Svensk titel: Bortom det vilda – Studier av skogen som en rekreationsresurs för stadsbor.

Uppgifterna är från ett pressmeddelande från (26.11) Umeå universitet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s