Månadsarkiv: november 2014

Innovationspolitiken bör även vara landsbygdsorienterad!

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) håller som bäst på och förnyar sina hemsidor. Under bloggsidan finns en text av specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren på IDNET och innovationer på landsbygden. Här skriver Backgren bl.a. om att landsbygden har en potential som ännu långt är … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 42/2014 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Projektet Bredband 2015 tar stora steg framåt

Landskapsförbunden har anmält till Kommunikationsverket över 80 nya områden, inom vilka man håller på att starta bredbandsprojekt. Nät som byggs med hjälp av statligt stöd möjliggör mycket snabba förbindelser till invånare i glesbygdsområden, och om alla de nya projekten genomförs, … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 42/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Tätortsnära skog erbjuder urban livskvalité

Olof Olsson vid Umeå universitet har i en avhandling studerat efterfrågan och utbud av sociala värden, framförallt rekreation, i tätortsnära skog. Det är en komplicerad uppgift att planera, identifiera, beakta och utveckla den tätortsnära skogens mångsidiga värden, när skogen ställs … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 42/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Årets by Vuolenkoski ger tips om hur en aktiv by fungerar och hur de unga fås med

Det är entusiasm i salen då Årets by 2014 Vuolenkoskis representanter berättar om vardagen i Vuolenkoski under byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar 26-27.11 i Helsingfors. De är alla ca trettioåriga, yrkeskunniga byautvecklare och det är anmärkningsvärda resultat. De ger konkreta svar … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 42/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Engelskspråkig långfilm om Skärgårdens ringväg

Skärgårdens ringväg marknadsförs i en ny engelskspråkig film, The Archipelago Trail, i vilken Alistair Logan cyklar från Åbo mot skärgården. Äventyret publicerades på nättjänsten Youtube 25.11. I den 40 minuter långa filmen besöker Logan platser längs hela Skärgårdens ringväg. Filmen … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 42/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Matevenemang i Närpes samlar proffs inom matbranschen

I det nya huset Mittistan i centrala Närpes arrangeras 2.12 kl. 12 ett evenemang, Österbottnisk mat och nätverk med minimässa, seminarier, matchmaking och inspiration, för proffs inom matbranschen. Där träffar producenter och förädlare uppköpare från restauranger och storkök från landskapet. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 42/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

När verkligheten inte stämmer med kartan – bok om svensk glesbygd och dess befolkning med attityder och önskningar

Varför fungerar inte modellerna för hållbar utveckling av Sveriges landsbygd? Är brukssamhällen, omstrukturerade industriorter och norrländsk glesbygd den globala ekonomins hopplösa förlorare, eller kan vi kanske vända på perspektiven och i stället utgå från de lokala förutsättningarna för ett uthålligt … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 41/2014 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Brandt Årets landsbygdsaktör, Norrback Byaverksamhetens vägvisare, Larsmo Årets byavänligaste kommun

Malax kommundirektör Mats Brandt fick han ta emot priset för Årets landsbygdsaktör i svenska Österbotten 2014 i samband med Aktion Österbottens rf:s höstmöte 20.11 i Korsholms Ämbetshus. Brandt har under en lång tid arbetat med frågor i anslutning till utveckling … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 41/2014 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla Ullbaggevinnare

Varje år mellan 2009 till 2013 arrangerade svenska Landsbygdsnätverket Landsbygdsgalan där Ullbaggar delades ut för årets bästa satsningar inom olika kategorier. De som slutnominerades i varje kategori samlades i boken Landsbygdens Bästa som gavs ut årligen, och nu har alla … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 41/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Energi och miljömässan på Åland denna vecka

Påminner om Energi- och miljömässan 28-29.11 på Åland på Alandica som vi arrangerar via Energi och miljötekniska föreningen i landskapet Åland rf (EMIL rf). Vi kallar oss EMIL kort och gott. Mässan är helt gratis att delta i och man … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 41/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hur främjar man närmat i EU och Finland? – närmatens tillgänglighet och utbud diskuteras på seminarium i Vasa

Hur lätt är det för konsumenter att gå tag på närmat? Hur bedömer man att utbudet av närmat kommer att öka? Utrikesministeriets Europainformation samt jord- och skogsbruksministeriet ordnar fyra seminarier om EU:s jordbrukspolitik. Måndagen den 1 december ska det pratas … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 41/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hur kan vi skapa och stöda näringsklusters i skärgården? – företagarsamarbete i skärgården tas upp på seminarium i Åbo

Seminariet Företagarsamarbete i skärgården hålls 12.12 i Åbo, Auragatan 1, Gallerisalen, Gillesgården (andra våningen). På seminariet diskuteras behov av samarbete mellan företag i skärgården på aktuella områden som byggnads- och båtbranscherna, kulturturism och mathantverk. Den kartläggning av samarbetet inom byggnadsbranschen … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 41/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Regionavdelningen vid ANM håller forskningsseminarium i Helsingfors

Den 16 december kl. 13-16 håller regionavdelningen vid arbets- och näringsministeriet (ANM) ett forskningsseminarium i Statistikcentralens auditorium i Helsingfors. Man kommer att offentliggöra undersökningar som finansieras av regionavdelningen och så diskuteras utsikterna för regionutveckling i en fortsatt konjunkturnedgång. Anmälningar görs … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 41/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Förtroendemannens ansvar – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

De krävande uppgifterna för de personer som väljs till styrelsen, förutsätter att man fäster uppmärksamhet på kandidaternas förmåga och vilja att arbeta för det egna området. Beklagligtvis fyller valmötena inte alltid det här nämnda idealet. Ett rejält bemödande figurerar inte, … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 40/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hållbara livsmedel tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Det nya svenska Landsbygdsnätverkets andra nyhetsbrev har temat Hållbara livsmedel. Det fokuserar på mat och hur det förenar dem i nätverket. Intresset för mat är stort och att handla med omsorg om djuren och miljön, är något som man på … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 40/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar