Kategorier
2014 Nyhetsbrev 36/2014

Lokal nytta underlättar för utbyggnad av vindkraft visar rapport

Rapporten Lokal nytta av vindkraftDet går lättare att bygga ut vindkraften om större fokus sätts på den lokala nyttan, en slutsats som dras i den nya rapporten Lokal nytta av vindkraft från forskningscentrat ETOUR vid Mittuniversitetet. Bosse Bodén, forskare vid Mittuniversitetet som lett projektet Lokal nytta av vindkraft, menar att deras exempel visar att lokal nytta är viktigt för att underlätta vindkraftens utbyggnad, och utbyggnaden går smidigare om legitimiteten är hög, vilket kräver att även den lokala nyttan beaktas när ny vindkraft planeras. Projektet fokuserar på frågan om hur utbyggnader av vindkraft kan underlättas, givet svenska regeringens planeringsram på 30 TWh vindkraft och kommunernas översiktsplaner. Att rapportens fallstudier är hämtade från mellersta Norrland förklaras av den kraftiga vindkraftsutbyggnad som skett och sker i regionen, samt det intresse som finns för att få till stånd nya stora vindparker i bl.a. Jämtlands län.

Bodén säger att lokal nytta skapas alltid när en vindkraftspark byggs, men att det inte är säkert att nyttan alltid överväger onyttan. Ett syfte med projektet är därför att översiktligt visa på det juridiska ramverk och de spelregler som gäller vid den avvägning som sker mellan nytta och onytta i samband med tillstyrkans- och prövningsprocessen för stora vindprojekt. Även de utmaningar som är förenade med att underlätta en utbyggnad relaterat till dessa processer och frågan om lokal nytta, diskuteras i projektet. En viktig slutsats för att öka den lokala acceptansen och underlätta tillståndsprocessen är att en kontinuerlig dialog påbörjas så fort som möjligt mellan bolag/markägare och bygden. Projektet drar även slutsatsen att spelreglerna kring tillstyrkans- och prövningsprocessen behöver bli mer tydliga och transparenta, liksom att insikten bör öka om att en prövning utifrån plan- och bygglagen fyller olika funktioner.

Frågor kring tillståndsprocessen och lokal nytta bör enligt rapporten Lokal nytta av vindkraft utredas vidare inom ramen för ett väl fungerande kommunalt självstyre. Bättre klarhet och exempelvis en lokal fastighetsskatt, samt extra resurser genom frivilliga överenskommelser, bedöms främja lokal acceptans och därmed underlätta en utbyggnad av vindkraften. Projektet presenterade sina slutsatser vid Nätverket för vindbruks seminarium på samma tema under konferensen Vind 2014 den 22 oktober på Stockholm Waterfront.

Uppgifterna är från (21.10) ett pressmeddelande från Mittuniversitetet.

Ett svar på ”Lokal nytta underlättar för utbyggnad av vindkraft visar rapport”

Lokal nytta borde utredas vid alla projekt, då skulle de bli mera intressanta lokalt och livet är ju lokalt, och kommer i framtiden att bli mera och mera lokalt -VIKTIGT!
Hälsar Janne Gröning från Iniö / Keistiö

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s