Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Bredbandsprojekt i glesbygdsområden får stöd av staten i fortsättningen

Fibertrådar 2Regeringen föreslår att bredbandsprojekt i glesbygdsområden i fortsättningen ska få stöd från staten i de kommuner som tidigare har kunnat få stöd från EU:s landsbygdsfond för sina projekt. Stödet till bredbandsprojekt från EU:s landsbygdsfond upphör nämligen när den nya programperioden 2014-2020 inleds. Det tilläggsanslag på 5,5 miljoner euro för bredbandsprojekt som regeringen föreslår för nästa års budget, skulle göra en ändring av lagen om stöd för byggande av bredband möjlig. Efter ändringen skulle understödet beviljas av Kommunikationsverket, då stöden till projekt som fått stöd genom EU:s landsbygdsfond beviljades av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Ändringen omfattar även projekt som har inletts före lagen träder i kraft, till de delar som projektet inte har beviljats stöd från EU:s landsbygdsfond. I bredbandsprojekt som har fått stöd via EU:s landsbygdsfond, har kommunens betalningsandel varit 21,78 procent, vilken förblir densamma även efter lagändringen. I och med det föreslagna tilläggsanslaget skulle det totala stödbeloppet till bredbandsprojekt stiga från 64 till 69,5 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet har hittills beviljat över hälften av det totala stödet som staten reserverat. De anhängiggjorda projektens belopp överskrider de medel som har reserverats för stödet, så det finns fortfarande en risk att statens stöd inte räcker till för att genomföra alla påbörjade och planerade projekt. Regeringen föreslog en ändring av bredbandslagen den 15 september 2014, vilken avses träda i kraft den 1 januari 2015. Syftet med bredbandslagen är att underlätta finansieringen av bredbandsprojekt, vilka stöds av staten och kommunerna medan de byggs ut. Lagen hänger samman med statsrådets principbeslut, vilket fattades i december 2008, där målet var att Finland i enlighet med efterfrågan ska ha en riksomfattande tillgång till Internetförbindelser på 100 Mbit/s. Projektet Bredband för alla inleddes för att genomföra principbeslutet, och det har inletts många bredbandsprojekt inom projektet på olika håll i Finland.

Uppgifterna är från ett av Kommunikationsministeriets pressmeddelanden (från 15.9).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s