Månadsarkiv: september 2014

Sveriges ”Skottland” Norrland skulle klara sig bra på egen hand

För en kort tid sedan röstade Skottland, med liten men ändå klar marginal, nej till att bryta sig ur Storbritannien och bli ett självständigt land, vilket har väckt de gamla resonemangen om ett självständigt Norrland. Enligt Bengt Roström, ekonom på … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , , , | 1 kommentar

Skogsbesök ökar det mentala välbefinnandet

Utmattningssyndrom har blivit en vanlig form av psykisk ohälsa, vilket ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser för individen och samhället. Tidigare studier har emellertid visat att naturmiljöer har positiva effekter på mental och kroppslig återhämtning hos stressade, men friska individer. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mynämäen Asemanseutu Årets by i Egentliga Finland

Årets by 2014 i Egentliga Finland är Mynämäen Asemanseutu. Inom området bor ca 500 invånare och det består av flera mindre byar. Den starka aktören är Mynämäen Asemanseudun Kylät ry, som med hjälp av ett mångsidigt samarbetsnätverk har dragit fördel … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Sjätte Slow Food Festivalen hålls i Fiskars

Höstens största evenemang i Fiskars Bruk går av stapeln första veckoslutet i oktober, 4-5.10, då den sjätte Slow Food Festivalen ordnas, nu för tredje gången i Fiskars. Under veckoslutet samlas över 60 producenter från regionen i Fiskars kring temat: Närmat, … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ge din åsikt om verkställandet av kulturmiljöstrategin

Hur kan man bättre stöda livskraften i kulturmiljön med hjälp av lagstiftning eller planering av markanvändningen? Hur kan man med hjälp av kulturmiljön stöda bekämpning av klimatförändringen och en anpassning till den, samt stöda en hållbar utveckling? Vilken roll har … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Hembygdsrörelsen håller framtidsseminarium i Pargas

Hembygdsparlamentet – hembygdsrörelsens framtidsseminarium hålls lördagen den 18 oktober i Pargas Stadshus kl. 12-ca 17. Medverkande är bl.a. Kjell Herberts, politices licentiat och forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa, vars inlägg har rubriken Hembygdsföreningen som aktör … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , | Lämna en kommentar

Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital tas upp på seminarium i Korsholm

Seminariet Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital hålls 21.10 kl. 12-15.45 på Solf Gästgivargård i Solf, Korsholm. Seminariet riktar sig till producenter, livsmedelsföretag, landsbygdsutvecklare, företagsrådgivare och andra med intresse för breda och lokalt förankrade finansieringsmodeller. Jörgen Andersson (Åre Lokalkapital AB, Fjällbete … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Framgång genom samarbete – informationstillfälle i Tammerfors inför den nya programperioden

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället presenteras landsbygdsutvecklingsprogrammets och landsbygdspolitiska helhetsprogrammets möjligheter … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Längre avstånd till service och beslutsfattare oroar i skärgården

Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) har kartlagt läget på öar i den åboländska skärgården som saknar fast vägförbindelse. Enligt Julia Ajanko kan skärgårdslagen sägas vara grunden till projektet. I lagen konstateras att kommunen bör erbjuda service också … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 32/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Närdemokratins tid är inne – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Diskussionen om närdemokratin väcker förundran. En del ser arrangemanget som direkt grundlagsenliga hinder, andra kräver mer undersökning, och så finns det de som filosoferar om de stora skillnaderna mellan regioner och kommuner och anser att alla måste ha sin alldeles … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 32/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Tudelningen av Sverige en stor utmaning

Urbaniseringen går fort i Sverige, som är ett stort land med en mycket liten befolkning. Inte minst ungdomarna lämnar landsbygden och småorter. Hela 250 av Sveriges 290 kommuner tappar idag unga, som inte kommer tillbaka. Denna verklighet som pågår, verkar … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 32/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Minska möjlighetsgapet mellan stad och land

Människor i alla åldrar behövs för att landsbygden ska kunna leva och blomstra, men någonting sådant kommer inte att ske, ifall inte samhällets makthavare, organisationer och invånare arbetar med att förändra de missvisande attityderna mot ungas möjligheter på mindre orter. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 32/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vårdreformen minskar livskraften på landsbygden – professor Krister Ståhlberg på Rådslag i Vasa

Vårdreformen är den största och minst underbyggda reformen hittills. Det är den största farsen, där ingen är enig med någon annan. Fundamentet i nordiska välfärdsmodellen – kommunerna – förlorar 60 procent av pengarna och beslutsrätten. Behovet att spara ökar, serviceproducenter … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 32/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nytt hett datum för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen: 27-29 mars 2015!

Den nya tidpunkten infaller tre veckor före riksdagsvalet. Det ger en möjlighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande beslutsfattarna på nationell nivå. Framförallt gäller det att påverka regeringsprogrammet som skall förhandlas fram efter valet. I dag fattas besluten inte … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 31/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Rösta fram en av årets Demokratipristagare

Demokratipriset tilldelas i år projekt, grupper eller innovationer som främjar närdemokratin. Prissumman är på 10 000 euro och den fördelas mellan fyra pristagare. Det går att rösta på webben fram till den 1 oktober. De övriga tre vinnarna väljs av … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 31/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar