Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Organiserad och yrkesmässig verksamhet i byarna

Årets by i svenska Österbotten 2014 - Nederpurmo (1)
Sisbacka i Nederpurmo
Foto: Håkan Sandberg

”I vår by hade verksamheten avtagit under många år, tills Tavastlands byaombud Elina Leppänen tog kontakt och vi tillsammans började göra upp en byaplan. Med hjälp av planen fick vi igång projektverksamheten och nu kan vi dra nytta av EU-pengar för att användas i vår egen by”, kommenterar Anu Maununen, ordförande i byaföreningen i Eteläistenkylä. Byn är en typisk finländsk by, där byaverksamheten aktiverar människorna att komma med. De aktiva byarna är organiserade genom byaföreningar, ofta med hjälp av byaombud som är verksamma i alla Finlands landskap, och allt oftare i ekonomiska regioner och kommuner. De befrämjar och hjälper byarna att få igång verksamheten, samt stöder och hjälper i vardagen och i projektverksamhetens krokiga vägar. Byaombuden förmedlar möjligheterna och nationell information på ort och ställe, samt är verkligen en viktig länk till både byarna och den offentliga makten.

”Vi vet att man respekterar oss och att människor bryr sig om oss, då ett byaombud kommer på besök. Tillsammans planerar vi hur byn ska fortsätta att utvecklas”, berättar Anu Maununen. Projektverksamheten är en stor kraftresurs och utmaning för byarna. EU:s landsbygdsutvecklingspengar är ämnade för landsbygdens utvecklingsprojekt, och numera finns i byarna kunniga människor för att söka finansiering, t.ex. för reparation av byagårdar eller för att ställa i ordning en idrottspark. Men ännu behöver man mer utbildning och rådgivning, som bl.a. byaombudet ger. Att få igenom projekten, kräver mycket av kraftresurserna i byn då det förutsätter talkoarbete. Men genom detta ökar andan av gemenskap i byn.

Byaombuden utför landskaps- och lokala arbeten, medan verksamheten koordineras nationellt av Byaverksamhet i Finland rf. Organisationen stärker lokalsamhällenas påverkningsmöjligheter och skapar för människorna som bor i byarna förutsättningar till arbete och tillräcklig utkomst. Viktiga och kära saker för byarnas människor och fritidsinvånarna är också en god miljö, en mänsklig och social välfärd, samt tillräcklig service. Byaverksamhet är inte längre ordnandet av sommarfester, utan främjandet av lokal välfärd och yrkesmässigt förverkligande av projekt.

Byaombuden finns i 20 landskap, i 33 ekonomiska regioner och i 16 kommuner. Antalet byaombud ökar, därför att behoven av service och förändringar i kommunernas struktur ökar kännbart. De regionala byaombuden berättar gärna mera om läget i landskapens byar.

Uppgifterna med byaombudens kontaktuppgifter finns (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s