Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Statsrådet utnyttjade sin behörighet – beslöt om tvångsfusioner för kriskommuner

Kommunvapen - Lavia
Lavia
Bildkälla: Wikipedia

Statsrådet har för första gången utnyttjat sin behörighet att slå samman en kriskommun med en annan kommun mot någondera kommunens vilja, då man 12.6 beslöt att Lavia slås samman med Björneborg och att Tarvasjoki slås samman med Lundo. Besluten baserar sig på kommunstrukturlagen som trädde i kraft år 2013. Statsrådet beslöt dessutom om frivilligt anslutande av Jalasjärvi, som varit föremål för kriskommunförfarande, till Kurikka. ”Besluten är nödvändiga i syfte att trygga kommuninvånarnas service. Såväl Lavia som Tarvasjoki har i åratal befunnit sig i en ekonomisk kris som de inte klarat av åtgärda på egen hand. För Jalasjärvis del behövdes inte någon tvångssammanslagning, eftersom kommunen själv hittade en sammanslagningspartner, och eftersom fullmäktige i båda kommunerna understödde sammanslagningen”, säger trafik- och kommunikationsministern Henna Virkkunen. Lavia kommun har gått med underskott de senaste 11 åren och har uppfyllt kriskommunkriterierna sedan 2007, medan Tarvasjoki kommun har genomgått ett utvärderingsförfarande två gånger.

Kommunvapen - Tarvasjoki
Tarvasjoki
Bildkälla: Wikipedia

Statsrådet beslutade att upplösa Lavia kommun, och att foga kommunen till Björneborg stad från och med ingången av år 2015. Lavia och Björneborg motsatte sig sammanslagningsframställningen. Den nya staden Björneborg har efter sammanslagningen 85 399 invånare. Statsrådet beslöt även att upplösa Tarvasjoki kommun och att foga den till Lundo kommun från och med ingången av 2015. Tarvasjoki hade godkänt sammanslagningsframställningen, medan Lundo motsatte sig den. Den nya kommunen Lundo har efter sammanslagningen 19 128 invånare. Sammanslagningen för både Lavia och Tarvasjoki baserar sig på utvärderingsförfarandet för ekonomin i en kommun i ett synnerligen svårt ekonomiskt läge, samt på sammanslagningsframställningen som gjordes på basis av en särskild kommunindelningsutredning.

Kommunvapen - Jalasjärvi
Jalasjärvi
Bildkälla: Wikipedia

Statsrådet beslutade om upplösningen av och anslutandet av Jalasjärvi kommun till Kurikka stad från och med den 1 januari 2016, och beslöt samtidigt att avslå framställningen om sammanslagning av Jalasjärvi kommun och Seinäjoki stad som gjorts på basis av en särskild kommunindelningsutredning. Jalasjärvi motsatte sig den föreslagna sammanslagningen med Seinäjoki. Statsrådet ansåg att man genom den frivilliga sammanslagningen av Jalasjärvi och Kurikka kan säkerställa servicen åt invånarna i Jalasjärvi kommun, och att sammanslagningen inte heller strider mot förutsättningarna för ändring av kommunindelningen. Efter sammanslagningen har den nya staden Kurikka 22 309 invånare.

Statsrådet kan enligt kommunstrukturlagen besluta om sammanslagning av kriskommuner mot kommunens vilja, ifall ändringen är nödvändig för tryggandet av invånarnas lagstadgade tjänster. Men dessutom krävs att de lagstadgade förutsättningarna för ändring av kommunindelningen uppfylls.

Uppgifterna är från ett av finansministeriets pressmeddelande (från 12.6).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s