Månadsarkiv: juni 2014

Nyhetsbloggen går ner i varv under sommaren

Under semestrarna går Nyhetsbloggen ner på sparlåga, men vi kör i gång igen med nya krafter i augusti. Svensk Byaservice och IDNET önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt skön sommar!

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Lämna en kommentar

Främjar webbtjänster byggande av bredband på glesbygdsområden?

Kommunikationsministeriet utreder om man med hjälp av elektroniska tjänster kunde främja byggandet och ibruktagandet av bredbandsnät på glesbygdsområden. Ministeriet påbörjade utredningsarbetet genom att sammanställa ett diskussionsunderlag som fungerar som en lägesrapport och diskussionsöppnare. Diskussionsunderlaget har sänts ut på remiss och … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Realistiska tydliga mål, engagerad personal, relativt kort projekttid – faktorer för lyckade projekt

Varje år startar tiotals och åter tiotals strukturfondsprojekt i vårt land. Vad får dessa projekt egentligen till stånd? Ett sätt att få svar på den frågan, är att utvärdera avslutade projekt. Österbottens förbund har hållit på med systematiska projektutvärderingar under … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Goda svenska exempel på lokala servicelösningar

Sedan år 2010 har Tillväxtverket i Sverige genomfört ett program, vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov. För att utveckla dessa servicelösningar har man under perioden 2010-2013 beviljat medel till … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt finns att sökas inom teman infra, trafikservice, teknologi

Från Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA) har det riktats årligen ungefär en halv miljon euro för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nationella forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden (YTR-projekt). Teman för finansierade projekt för år 2015 är landsbygdens infrastruktur och trafikservice, samt landsbygdsteknologins utveckling och … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbotten har utkommit med sitt senaste nyhetsbrev, där man bl.a. tar upp den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som man är medarrangör för. Det är trettonde gången den arrangeras och hålls i år i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10. Denna … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdens innovatör sökes

I tävlingen Maaseudun tulevaisuuden tekijä 2014 söker man Finlands mest innovativa landsbygdsföretag. Syftet med tävlingen är att visa, att på landsbygden finns resurser till ett uppsving för Finlands ekonomi. Man söker alltså en företagare eller ett företag, som är en … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Delikatessernas Finland inspirerar närmatsdiggarna

Närmatsevenemanget Delikatessernas Finland samlar i år över hundra närmats- och ekoproducenter från elva landskap till Helsingfors centrum i augusti. Evenemanget, som i fjol samlade över 60 000 besökare, inspirerar den som gillar närmat att bekanta sig med äkta, finländska smaker. Vid … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

SSC är nu SFV Bildning

Svenska studiecentralen (SSC) har bytt namn till SFV Bildning, som är en del av Svenska folkskolans vänner (SFV). Namnbytet är ett led i SFV:s strategi att tydligare synliggöra den breda verksamhet som SFV bedriver. SFV bildning, som är den enda … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Demokratipriset 2014 – belöning för verksamhetsmodell, försök eller innovation som stärker närdemokratin

I år prisbelönas en verksamhetsmodell, ett försök eller en innovation som stärker närdemokratin och främjar det praktiska förverkligandet av kommuninvånarnas och medborgarnas rätt att delta. Genom att dela ut priset vill man samtidigt tacka alla aktörer i Finland, vilka arbetar … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 25/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdagens hemsida är nu öppnad – anmälningar tas emot

Den trettonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10, kommer eventuellt att slå alla rekord vad gäller deltagande och varierande aktiviteter. För denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” landsbygdsförhandlingar, utan det … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 25/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Engagerad by som lyckats skapa ett brett spektrum av evenemang – Nederpurmo Årets by i svenska Österbotten

I fjol drog sommarteatern vid Åliden i Nederpurmo 4 500 åskådare, årets revy i Purmogården hade en publik på nästan 3 000 personer och Purmo loppisrace, ett fenomen som fick sin början i Purmo år 2011, lockar ut tusentals människor på fyndjakt … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 25/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Senaste Newsletter från aktionsgruppen I samma båt

Aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry, som fungerar som Leader-grupp i Åbo skärgård, har kommit ut med sitt senaste nyhetsbrev – Newsletter. Verksamhetsledaren Emil Oljemark skriver bl.a. i sin spalt om elementen för en lyckad näringsverksamhet i … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 25/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

För dina idéer! – se Leader-videon

Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa. På Youtube kan ni se en video om Leader, både en helt finsk version och en med svensk text. Under Leader-veckan 9-15.6 var det tillräckligt med besökare och program. Leader-grupperna och … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 25/2014 | Märkt , | Lämna en kommentar

Närmat som business presenteras på seminarium i Tammerfors

Seminariet Aitoja Makuja – lähiruoka on bisnes! (Äkta smaker – närmat är en business!) arrangeras 9.10 kl. 10-14.30 på Nordic Food-mässan i Tammerfors. Under tillställningen får man höra vilka riksomfattande och lokala åtgärder man har gjort för att främja efterfrågan … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 25/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar