Månadsarkiv: juni 2014

Nyhetsbloggen går ner i varv under sommaren

Under semestrarna går Nyhetsbloggen ner på sparlåga, men vi kör i gång igen med nya krafter i augusti. Svensk Byaservice och IDNET önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt skön sommar!

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Lämna en kommentar

Främjar webbtjänster byggande av bredband på glesbygdsområden?

Kommunikationsministeriet utreder om man med hjälp av elektroniska tjänster kunde främja byggandet och ibruktagandet av bredbandsnät på glesbygdsområden. Ministeriet påbörjade utredningsarbetet genom att sammanställa ett diskussionsunderlag som fungerar som en lägesrapport och diskussionsöppnare. Diskussionsunderlaget har sänts ut på remiss och … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Realistiska tydliga mål, engagerad personal, relativt kort projekttid – faktorer för lyckade projekt

Varje år startar tiotals och åter tiotals strukturfondsprojekt i vårt land. Vad får dessa projekt egentligen till stånd? Ett sätt att få svar på den frågan, är att utvärdera avslutade projekt. Österbottens förbund har hållit på med systematiska projektutvärderingar under … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Goda svenska exempel på lokala servicelösningar

Sedan år 2010 har Tillväxtverket i Sverige genomfört ett program, vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov. För att utveckla dessa servicelösningar har man under perioden 2010-2013 beviljat medel till … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt finns att sökas inom teman infra, trafikservice, teknologi

Från Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA) har det riktats årligen ungefär en halv miljon euro för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nationella forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden (YTR-projekt). Teman för finansierade projekt för år 2015 är landsbygdens infrastruktur och trafikservice, samt landsbygdsteknologins utveckling och … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbotten har utkommit med sitt senaste nyhetsbrev, där man bl.a. tar upp den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som man är medarrangör för. Det är trettonde gången den arrangeras och hålls i år i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10. Denna … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdens innovatör sökes

I tävlingen Maaseudun tulevaisuuden tekijä 2014 söker man Finlands mest innovativa landsbygdsföretag. Syftet med tävlingen är att visa, att på landsbygden finns resurser till ett uppsving för Finlands ekonomi. Man söker alltså en företagare eller ett företag, som är en … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar