Kategorier
2014 Nyhetsbrev 20/2014

Bioekonomi nästa våg i ekonomin

Light Streaming Through the Crown of a TreeRegeringen har som mål att utöka bioekonomins avkastning från nuvarande cirka 60 miljarder euro till 100 miljarder euro och skapa 100 000 nya arbetsplatser inom bioekonomi fram till år 2025. Detta fastslås i det principbeslut som statsrådet antog den 8 maj och som syftar till att påskynda förnyandet av näringarna i Finland och ekonomins tillväxt på de nya spetsområdena cleantech och bioekonomi. Den ledande tanken i Finlands bioekonomiska strategi, som bifogas principbeslutet, är att det i Finland utarbetas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar på globala problem, samt att det skapas ny affärsverksamhet för både inhemska och internationella marknader, vilket ger välfärd för hela Finland. Syftet är att skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen genom ökad affärsverksamhet och produkter samt tjänster med högt mervärde, och samtidigt säkra att naturens ekosystem har förutsättningar att fungera. Med bioekonomi avser man en ekonomi som på ett hållbart sätt använder förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring energi och tjänster. Bioekonomin, som väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin, förenar många sektorer inom primärproduktion och förädlingsverksamhet, samt marknaderna för slutprodukterna.

Tack vare sina rikliga förnybara naturresurser, högklassiga kompetens och industriella styrkor har Finland utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen, och därigenom bemöta de globala utmaningar som befolkningstillväxten, sinande naturresurser, utarmningen av den biologiska mångfalden och klimatförändringen medför. Speciellt skogssektorns betydelse i Finland har varit och kommer även i fortsättningen att vara stor. Över hälften av Finlands nuvarande bioekonomi baserar sig på skogarna. Den förenar träförädling, kemi, energi, byggande, teknologi samt närings- och välfärdslösningar. De fyra prioriteringarna i strategin är: 1) det skapas en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomisk tillväxt, 2) inom bioekonomin skapas ny affärsverksamhet med hjälp av riskfinansiering, djärva försök och branschövergripande verksamhet, 3) bioekonomins kunskapsbas förnyas genom att utbildningen och forskningsverksamheten utvecklas, 4) tillgången till biomassor, deras råvarumarknaders funktionalitet och hållbara utnyttjande säkras.

Uppgifterna är från arbets- och näringsministeriets, jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets meddelande (från 8.5). Mer meddelanden i ämnet och meddelandet Hållbar tillväxt och jobb för Finland med EU-stöd på 2,6 miljarder euro finns som länkar på webbplatsen tem.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s