Kategorier
2014 Nyhetsbrev 19/2014

Livskraftigare byar med kampanj?

Rapporten Voimistuvat Kylät 2010-2014Huvudfrågan i kampanjen Byar med livskraft (Voimistuvat kylät), eller förhållandet mellan kommunen och dess byar, både lyckades och misslyckades. Det förra hör framför allt till tidpunkten. Diskussionen om närdemokratin började under kampanjen, vilken tillförde mer diskussion och preciseringar, medan misslyckandet har att göra med kommunala förvaltningstjänstemännens ringa intresse för livskraftigare byar. Kampanjen fick inte tillräckligt i gång tjänstemännen inom kommunalförvaltningen. Emellertid öppnade kampanjen mångens ögon för det hjälplösa förhållandet mellan kommunen och dess byar, samt behovet att ordna närdemokrati genuint och jämlikt. De växande kommunernas representativa demokrati kräver komplettering från den direkta demokratin för att stärkas och få till stånd resultat.

Kampanjen förorsakade förståeligt diskussion om förhållandet, problemen och det uppnådda förtroendet mellan myndigheterna och de lokala aktörerna. På de här områdena har det glädjande nog gjorts framsteg. Problemen är sällan organisatoriska, utan mer beroende på personer, och orsakerna finns hos båda parter. Ett stort steg framåt har man även tagit, vad gäller främjandet av bya- och Leader-aktörernas samarbete och ömsesidiga förståelse. Av kampanjteman visade sig avtalsverksamhet samt församlingarnas, föreningarnas och kommunernas samarbetsutveckling, vid sidan av närdemokratin, vara möjligt där alla parter har att vinna. Vidare utvecklas landskapsbyarnas och andra lokala utvecklares verksamhetsmiljö i gynnsam riktning. Inom regionprogrammen tar man allt bättre i beaktande det lokala utvecklingsarbetet. Blir således byarna livskraftigare och med dem jämförande stadsdelar och kyrkobyar? Svaret blir jakande. Men ändå skymtar inte ens målet, men vi vet vart vi är på väg och vad vi gör. Tack till kampanjen Byar med livskrafts arrangörer, deltagare och finansiärer. Arbetet fortsätter.

Uppgifterna är från ledaren i Landsbygd Plus (3/2014). Ledarskribenten Eero Uusitalo är chefredaktör för tidningen. Kampanjens slutrapport och slutrapportens sammandrag finns (på finska) som länkar på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s