Kategorier
2014 Nyhetsbrev 19/2014

Landsbygdspolitikens ”ökenvandring” fortsätter – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2014I det finländska landsbygdspolitiska systemet har det väsentliga alltid varit samarbetsgruppen och dess nätverk, sekretariat och temagrupper, uppgörandet av helhetsprogrammet, samt landsbygdens utvecklingsprogram, såväl nationella som EU-finansierade. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) har följdriktigt fört det landsbygdspolitiska systemet framåt, och därför har den landsbygdspolitiska strategin och dess innehåll i Finland utvecklats och preciserats hittills. För närvarande är dock läget bekymmersamt; YTR:s generalsekreterare har efter en lång väntan först nu utnämnts, YTR har ingen informatör eller uppdaterade hemsidor, bra fungerande och resultatframbringande temagrupper och deras regionala motsvarigheter har avslutats artificiellt, YTR:s sekretariat har skärts ner i onödan och utvecklingspengarna har väsentligt minskats.

Men också YTR:s arbetssätt med sina få möten stapplar. YTR:s medlemmar och sekretariatet bör på mötena få möjligast öppna tillfälle att påverka ärenden som behandlas, och inte färdigt fastklubbade utstakningar som man inte längre kan påverka. Behandlingen av det sjätte helhetsprogrammet väckte förvåning bland medlemskåren och stärkte inte det ömsesidiga förtroendet. Landsbygdspolitiken är tvärsektoriell, vilket bör synas i målen och arbetssätten. Det här är uttryckligen YTR:s ansvar. Verksamheten behöver reformeras, men arbetsandan behöver bevaras, liksom viljan att bära ansvar. Förhoppningsvis ges YTR bättre möjligheter än de nuvarande för att fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbetet, som man redan utfört under 25 år. Bland annat det här skriver SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i sin kolumn i Landsbygd Plus. Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a. följande:

 • Aktuellt: YTR fick sin generalsekreterare
 • Byaombudets hörna: Med små, men säkra steg
 • Aktuellt: Kan teknologi, nya förhållningssätt och närservicecentrum rädda byarna och skolorna?
 • Vatten och fiske: Är avloppssystemet på din fastighet i skick?
 • Byaverksamhet: Varför är byarnas affärsverksamhet så svårt?
 • Landsbygdsnätverket: Rena vattendrag genom samarbete
 • Kolumnen: För mycket energi?

De svenskspråkiga sidorna, Svenska Spalten, (4 s) har följande rubriker:

 • Härförädlad fisk
 • Yrkesfisket – en grön näring på en blå åker
 • Fantastiska produkter av fiskskinn
 • Landsbygdsriksdag – Häng med till Sursik skola i Pedersöre 4-5 oktober!

Årets tredje nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus utkommer i mitten av maj. Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna, stadsdelar, samt övriga landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 5 ggr per år (med normalt ca 36 sidor per nummer), är tvåspråkig med ett mindre antal svenska sidor. Årligen ges även ett engelskspråkigt nummer ut. Utgivare är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf med Eero Uusitalo som chefredaktör och Pipsa Salolammi som redaktör. Svensk Byaservice sköter om koordineringen av de svenskspråkiga sidorna i tidningen. För prenumeration kontakta Pipsa Salolammi på e-mailadress pipsa.salolammi@kylatoiminta.fi. Se även webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s