Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Landsbygden producerar många varor och tjänster som vi är beroende av

Bönderna behövs! - logoNylands svenska producentförbund (NSP) har hållit vårmöte 7.4 i Haiko, Borgå. I ett uttalande från mötet ger man sin syn på utvecklingsmöjligheterna på landsbygden. Här nere följer uttalandet i sin helhet:

UTTALANDE FRÅN NSP:s VÅRMÖTE 7.4.2014 i HAIKO, BORGÅ

Utvecklingsmöjligheter på landsbygden

På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av för vårt välmående och för att möta till exempel klimatförändring, samt ett ökat mat- och energibehov, påminner de nyländska lantbruksproducenterna som var samlade till NSP:s vårmöte på måndagen i Borgå. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många goda utvecklingsmöjligheter bl.a. gällande sysselsättning, energilösningar och närproducerad mat. Ett nytt exempel på detta är de REKO-matringar som bildats på olika håll.

Sysselsättningen och ekonomin i den egna närregionen stärks då man utnyttjar det egna områdets råvaror och produktionsinsatser. Genom att ta tillvara och utveckla energipotentialen på landsbygden kan inhemska energilösningar användas så att energisektorns penningströmmar också stannar i den egna regionen, framhåller NSP:s vårmöte.

Stävjandet av klimatförändringen, ökad biodiversitet och en förbättring av vattendragens tillstånd är några av de centrala målen för landsbygdens utvecklingsprogram 2014-2020 som statsrådet inom kort skall sända till EU-kommissionen för godkännande. En annan central målsättning är förbättrandet av jordbruksproduktionens konkurrenskraft. NSP:s vårmöte hoppas att programmet förverkligas effektivt, så att det ger förutsättningar för en positiv utveckling även på den nyländska landsbygden.

Miljöpengar måste styras effektivare

För miljöersättningsprogrammet, som ingår i landsbygdens utvecklingsprogram, finns det årligen under perioden 2015-2020 ca en tredjedel mindre pengar än i det nuvarande miljöstödsprogrammet. Därmed är risken stor att färre bönder kan vara med i programmet i fortsättningen. För att få en tillräckligt bred anslutning på de med tanke på vattenvården viktiga områdena längs kusten är det viktigt att en större del av ersättningarna styrs till de här s.k. prioritetsområdena. Milda vintrar med ökande regnmängder medför nya utmaningar i form av problem för åkrarnas markstruktur, erosion och urlakning av näringsämnen. Det innebär ett allt större behov av åtgärder såsom skyddszoner längs vattendrag, växttäcke vintertid, fånggrödor, gröngödslingsvall och naturvårdsåker. Vi vill minska på belastningen av vattendragen och Östersjön, men för att nå resultat krävs det också att statsrådet styr tillräckliga resurser till de här områdena, understryker NSP:s vårmöte.

Nylands svenska producentförbund NSP

Tilläggsuppgifter:
Thomas Blomqvist, ordförande, tel. 050 512 1776
Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, tel. 040 503 7188

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s