Månadsarkiv: april 2014

Rullande närservice

I dag finns i Finland ett tiotal fordon som erbjuder sjuk- och hälsovård, samt socialtjänster. Tarja Myllärinen, som är direktör för social- och hälsovård vid Kommunförbundet, tror att de ambulerande enheterna kommer att bli vanligare. Ny teknik möjliggör detta, samtidigt … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 19/2014 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kosläpp och betessläpp

För tredje gången ordnas kosläpp i västra Nyland i samarbete mellan Valio, andelslaget Länsi-Maito, Nylands svenska producentförbund NSP rf, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf och Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Kosläppet ordnas på Johan Wasströms mjölkgård Bryggars i Svartå, Raseborg lördagen den … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 19/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Pendling kan slita på hälsan

Att ha långt till jobbet kan slita på både kropp och psyke, för pendlare drabbas i högre utsträckning av högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar och fetma. Ändå gör många som Marcus Boström, som pendlar fem timmar varje dag. Boström är helt … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vad förändras på landsbygden? – presentation av det nya landsbygdsprogrammet

Det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland har godkänts av statsrådet och sänts till Europeiska kommissionen för behandling. Kommissionen väntas godkänna programmet på hösten, så att det kan köra i gång fullt ut nästa år. Vilka möjligheter erbjuder landsbygdsprogrammet som stöd för … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

SYTY flyttar kansliet till kommunhuset i Bjärnå

På Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s styrelsemöte 28.11 beslöt man att SYTY:s kansli i Suomusjärvi flyttas till f.d. kommunhuset i Bjärnå. Både Suomusjärvi och Bjärnå finns belägna i landskapet Egentliga Finland. Bjärnå, som är en tätort … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Häng med till Landsbygdsriksdagen i Pedersöre!

Den trettonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10, kommer eventuellt att slå alla rekord vad gäller deltagande och varierande aktiviteter. För denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” landsbygdsriksdagsförhandlingar, utan det … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ansökan om att bli godkänd Leader-grupp inleds

Jord- och skogsbruksministeriet inleder en officiell ansökan för Leader-grupper, vars verksamhet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Grupperna är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och projekt, vilka bidrar till att hålla landsbygden livskraftig. För Leader-arbetet … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nya utvecklingsprogrammet det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft

Statsrådet har godkänt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020, vilket är det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft. Programmets offentliga medel uppgår till 5 618 miljoner euro, varav en del är EU-pengar och en … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Reformhärvan en ondskefull helhet

Förvaltningen, ja, hela samhället vänds upp och ner genom olika reformer, där ingen tar sig an helheten. Det grötiga komplexet är en riktig reformhärva, fastän intentionerna är goda. Men ändlösa försök att avancera med hjälp av enskilda beslut och projekt … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Är tjejerna nyckeln till landsbygdens överlevnad? – radioprogram diskuterade tjejernas roll

Tjejer på landsbygden är ofta en osynlig grupp i det mediala rampljuset, men i Annandagsmorgon från Värmland i P1 idag sattes fokus på just denna grupp. Vi möter tjejer som vill flytta och tjejer som faktiskt har flyttat till landsbygden, … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 17/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Stressrelaterade problem läks på landet

Från 1 maj kan patienter i Skåne med psykisk ohälsa få rehabilitering på ett landsbygdsföretag. Det är Region Skåne som tecknat avtal med tio sådana företag – jordbruk, hästgårdar, trädgårdar och odlingar spridda över hela regionen. Enligt Magdalena Andersson, distriktsläkare … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 17/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Lägg inte ner utan öka lokalbevakningen – pressmeddelande från HSSL

Beslutet att lägga ner TV4:s lokalredaktioner är mycket olyckligt anser Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). Att koncentrera nyheter till storstäderna är ytterligare ett stort steg mot en alltför omfattande urbanisering. Här nere följer HSSL:s pressmeddelande (från 17.4) i sin … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 17/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Drygt 24 000 bor olagligt på sommarstugan – ”Luckra upp bestämmelserna mellan fritids- och permanent boende”

Enligt tidningen Savon Sanomat bor så många som 24 000 finländare olagligt på sin sommarstuga utan behövliga tillstånd. Nu vill man på Fritidsboendes förbund luckra upp bestämmelserna för att göra skillnaden mellan fritids- och permanent boende mindre. Förbundets ordförande Pentti … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 17/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Christell Åström utnämnd till generalsekreterare för YTR

Arbets- och näringsministeriet har utnämnt specialsakkunnig Christell Åström till Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) generalsekreterare från och med 15 april. Åström, som är specialsakkunnig på regionavdelningen/regionutveckling vid arbets- och näringsministeriet, har senast jobbat som specialsakkunnig på Kommunförbundet. Efter att den tidigare generalsekreteraren … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 17/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Det lokala utvecklingsprogrammet i elektronisk version

Det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, täcker byaverksamheten och Leader-arbetet, samt dessutom även stadsdelsverksamheten och närdemokratin. Det här programmet, som innehåller 53 åtgärdsförslag, skall förverkligas under åren 2014-2020. Programmet granskas … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 17/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar