Kategorier
2014 Nyhetsbrev 14/2014

Horisontell byautveckling i Pensala – En intervjustudie

Horisontell byautveckling i Pensala – En intervjustudiePensala är en vidsträckt by i Österbotten som sträcker sig från Österby i Vörå till Kengo i Nykarleby. Allt som allt bor här 385 invånare, och som många andra landsbygdssamhällen, har Pensala genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren, där mycket service har försvunnit, såväl privat som offentlig. Genom idog byaaktivism har det nyligen tillkommit ett dagis i den annars nästintill tomma skolfastigheten. Idag ser Pensalaborna ljusare på framtiden, men vad vill de med byn och vad behöver de för att få vardagen att fungera?

År 2012 ansökte Pensala Lantmannagille om medel från Aktion Österbotten (Leader) och Svenska kulturfonden för ett förundersökningsprojekt, vars syfte var att ”genom djuplodande undersökning formulera invånarnas behov”, samt att skapa 2-4 utvecklingsprojekt som förbättrar helheten i byn. Projektet riktar sig till boende i Pensala, och som direkta resultat av förundersökningsprojektet, nämndes i projektansökan ökat socialt kapital i byn, samt förbättrade utkomstmöjligheter och livsvillkor, när mer konkreta fortsättningsprojekt kom igång. En projektledare anställdes år 2013 för att intervjua byborna och rapportera resultaten.

Projektets mål är att på basen av det intresse som väckts skapa två till fyra utvecklingsprojekt som berör näringsverksamhet, service, befolkningsutveckling, kultur och identitet i någon form samt bygga in en naturlig koordinering av dessa projekt, att genom en djuplodande undersökning få fram nya idéer och formulera innevånarnas behov och att sammanföra de olika processerna till en strategi som utvecklar helheten. Utredningsmaterialet har granskats av experter under ett s.k. One-stop meeting, en eftermiddag ägnad åt Pensalas utveckling, som ägde rum 4.11.2013. Deltagarna kom från Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Nykarleby stad, Svenska temagruppen vid Svenska studiecentralen och Österbottens förbund, samt förtroendevalda från Nykarleby och Vörå, samt representanter för Österby och Pensala byaråd.

Utredningsmaterialet har även granskats av de bybor som varit med och skapat frågeunderlaget för de intervjuer som låg till grund för utredningen. Utredningen och slutsatserna presenterades för byn under ett allmänt byamöte 6.11.2013. Utredningen och det kollektiva arbetet med resultaten i form av One-stop meeting och diskussioner, har lagt grunden för att skapa en strategi för byns fortsatta utveckling. I projektplanen står, att ”Strategin bör innehålla såväl allmänna profileringar och tyngdpunkter som en konkret arbetsfördelning som visar vem som skall förverkliga vilka åtgärder”. Strategin bör vara ett levande arbetsdokument, men den bör även vara tydlig och lätt att ta till sig, samtidigt som det är viktigt att utredningen får ta det utrymme den behöver. Sålunda har projektledaren skapat två separata dokument; utredningen (det aktuella dokumentet), och strategin.

Uppgifterna är från projektbeskrivningen i inledningen av utredningen, Horisontell byautveckling i Pensala – En intervjustudie, författad av Maria Bergman. Hela utredningen kan läsas på webbplatsen pensala.fi.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s