Kategorier
2014 Nyhetsbrev 14/2014

Första nationella kulturmiljöstrategin

Statsrådets principbeslut 20.3.2014 om en Kulturmiljöstrategi 2014–2020 (3)Statsrådet fattade den 20 mars ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin, Statsrådets principbeslut 20.3.2014 om en Kulturmiljöstrategi 2014-2020, där målet med strategin är att öka förståelsen för de möjligheter kulturmiljön medför och att främja bra skötsel av den som en del av hållbar utveckling. Med kulturmiljö avses byggd kulturmiljö, kulturlandskap, samt fasta fornlämningar. Strategin sträcker sig till år 2020 och omfattar 20 åtgärder grupperade under fem mål. Åtgärderna främjar verkställandet av de internationella avtal om kulturmiljön som Finland har undertecknat, samt skyddet av kulturmiljön. För att målen för strategin ska kunna uppnås, betonar man betydelsen av medborgaraktivitet.

Åtgärderna är till exempel inriktade på att utveckla nya lösningar för hur kulturmiljön kan användas och vårdas, fördjupa förmågan att läsa av kulturmiljön, förtydliga arbetsfördelningen mellan olika aktörer och öka dialogen mellan medborgare, sakkunniga, beslutsfattare och näringslivet, samt förbättra tillgången på nödvändig information. Strategin lyfter särskilt fram uppskattningen av och kunnandet om de kulturmiljöer som uppstått sedan mitten av 1900-talet. En bra kulturmiljö stöder invånarnas trivsel, skapandet av nya och utvecklandet av gamla näringar, samt en utveckling som baserar sig på regionernas egna starka sidor, som t.ex. turismen. I strategin betonas även att en bra skötsel av det befintliga byggnadsbeståndet, den befintliga infrastrukturen och de befintliga kulturlandskapen utgör grunden för en hållbar utveckling.

Mer info finns i meddelandet från miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s