Kategorier
2014 Nyhetsbrev 13/2014

”Smarting” bäst av fem nydanande koncept på allfinlandssvenska innovationslägret

Innovationsläger - logoHär nere följer landsbygdsnätverksenhetens pressmeddelande (från 21.3) om det allfinlandssvenska innovationslägret (17-19.3) på Pjukala folkhögskola i Pargas. Lägret kulminerade den sista dagen med att varje temagrupp lade fram sin företagsidé. Det blev temagruppen om mentorskap som knep segern med sitt Smarting-koncept.

Pressmeddelande
21.3.2014

Framgång genom samarbete

Fem nydanande koncept föddes på innovationslägret i Pargas

Det första av landsbygdsnätverkets fem regionala innovationsläger 2014 hölls i Pargas 17-19.3. Innovationslägren är en utvecklingsmetod som stöder regionorganisationernas egna strategiska tyngdpunkter. Deltagarna på innovationslägren skapar, utmanar och utvecklar – idéer, människor, företagsverksamhet och nätverk. På lägren utvecklar man strategiskt viktiga insatsområden enligt de regionala utvecklingsplanerna och löser problem som man identifierar i insatsområdena tillsammans med sakkunniga från respektive område och externa experter.

En folkhögskola, femtio personer och tre intensiva dagar var ingredienserna för lägret. Målet för lägret ”Gränsen som möjlighet” var att flytta gränser både geografiskt och mentalt för att skapa nydanande genomförbara koncept. Lägerdeltagarna från hela Svenskfinland jobbade i fem grupper utgående från givna teman: ungdomar, mentorskap, företagssamarbete, företagande i skärgården, livsmedelsproduktion.

Det finlandssvenska lägret kulminerade på onsdagen med att varje temagrupp lade fram sin företagsidé.
”Smarting” bästa idén på Pargaslägret. Det var temagruppen om mentorskap som knep segern med sitt Smarting-koncept. Smarting består av smarties, personer från företag och organisationer, som erbjuder hjälp åt varandra.
– Genom  smarting kan vi lära av varandra och ge varandra råd, men på jämbördiga grunder, betonar gruppen.

Smartivalen sommaren 2015. Själva verksamheten ska komma igång i höst. Konceptet omfattar också en festival, Smartivalen, som ordnas för första gången sommaren 2015.

Andraplatsen gick till livsmedelsgruppens förslag Skolans skafferi. Det handlar om att utrusta en långtradare med kök, besöka skolor och låta eleverna laga mat av självodlade råvaror eller livsmedel från lokala producenter. Målet är att göra matens ursprung mera känt och öka förståelsen mellan konsumenter och producenter.

De tre övriga innovationskoncepten:
Företagssamarbete – Risom är en resursbank i Svenskfinland, bestående av personer från föreningar och företag i olika branscher. Tanken är att medlemmarna ska erbjuda sina kompetenser åt varandra. Risom kommer från den biologiska termen rhizom, det vill säga stamlösa knölar som sprider sig under jorden.

Företagande i skärgården – Mat&Vrak går ut på att utveckla skärgårdsturismen med hjälp av undervattensupplevelser kopplade till de tusentals vrak som finns längs kusten. Konceptet omfattar bland annat vrakdykningar, och det kan kompletteras med lokala matupplevelser.

Ungdomar – Pop up Popcorn suddar ut gränser och aktiverar ungdomar i landsbygden. Konceptet går ut på ungdomarna själva genomför olika slags pop up-aktioner. Det kan handla om att en grupp ungdomar besöker ett åldringshem för att lära dem använda sociala medier.

Vad händer nu?
Det är osäkert om eller hur företagskoncepten sist och slutligen genomförs. Det finns många lösa trådar, inte minst vem som tar huvudansvaret och hur finansieringen ska skötas. Idéerna kan också vara svåra att genomföra i ett så heterogent område som Svenskfinland.
– Men om någon del av de här idéerna kan gro och genomföras, kanske i en viss region, så är det en framgång. Det riktigt positiva är att vi samlat deltagare från hela Svenskfinland och gett dem möjligheten att nätverka, säger jurymedlemmen Margot Wikström.
Det samma understryker Hans Bergström från Landsbygdsnätverksenheten.
– Vårt mål var att erbjuda en kontaktyta för finlandssvenska aktörer i regionerna och på landsbygden. Det har nämligen funnits ett behov av den här typens samlande forum, säger Bergström.

Lägret genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan Landsbygdsnätverksenheten, Svenska studiecentralen, Egentliga Finlands Byar, Pro Agria/Finska Hushållningssällskapet, Sydkustens landskapsförbund och Finlands svenska 4H samt Leader-grupperna I Samma Båt, Leader Åland, Aktion Österbotten, SILMU och Pomoväst.

Mera information om lägret:
– på hemsidorna www.efbyar.fi & http://www.maaseutu.fi/fi/index/yrittajyys/Innovaatioleiri.html
– Pia Prost, Egentliga Finlands Byar, tfn 044 350 0099, pia.prost@efbyar.fi
– Hans Bergström, landsbygdsnätverksenheten, Landsbygdsverket, tfn 040 531 1966, hans.bergstrom@mavi.fi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s