Kategorier
2014 Nyhetsbrev 13/2014

Unga med höga betyg drar till storstäder

Young couple kissing in an old european town square.Att högutbildade i större utsträckning flyttar till storstäder har länge varit känt, men Sofia Tano har i sitt avhandlingsarbete gett sig in på ett relativt outforskat område. Hon har undersökt hur betyg hänger ihop med val av bostadsort. Med hjälp av svensk registerdata har Tano analyserat unga människors flyttmönster – från deras första flytt fram till dess att de nått 30-årsåldern. Tano menar att det skolbetyg som elever får i årskurs 9, och om de väljer att studera vidare eller inte, har stor betydelse för vart de sedan flyttar, och även vem de väljer som partner. Valet av bostadsort är inte så självständigt, utan istället flyttar de som lämnar sin hemort efter gymnasiet ofta till ett ställe där en familjemedlem bor eller har bott.

Tano har också studerat betygets roll för unga människor som börjat studera på universitet, och deras flyttbeslut efter universitetsexamen. Enligt Tano verkar studenterna med högre betyg i större utsträckning vara mer benägna att flytta efter universitetsutbildning, såvida de inte redan bor i en storstad. Förutom en uppdelning på utbildningsnivå pekar resultaten på en överrepresentation av människor med höga betyg i storstadsregionerna och motsatt en underrepresentation på landsbygden. De som har högst betyg tjänar också mer ekonomiskt på att flytta, och resultatet är mest tydligt för högutbildade kvinnor. De som flyttar med ett betygsnitt i den översta kvartilen, ökar sin årsinkomst med cirka 35 0000 kronor, menar Tano.

Tano har även analyserat hur betyget påverkar äktenskapsmatchning och val av bostadsort för par. Universitetsutbildade med höga betyg är mer benägna att träffa en högutbildad partner, och är man ett s.k. ”power couple” (båda med universitetsutbildning) är sannolikheten ännu större att man flyttar till Stockholm, Göteborg eller Malmö. I en tidigare amerikansk undersökning styrde endast mannens utbildningsnivå valet av bostadsort, men i Tanos studie spelar även kvinnans utbildningsnivå roll. Om endast kvinnan har universitetsutbildning, ökar sannolikheten att paret flyttar till en storstad, jämfört med om ingen har högre utbildning. Enligt Tano är detta ett intressant resultat och ger en bild av att kvinnan har en betydelse i familjens lokaliseringsbeslut, vilket kan vara en återspegling av att kvinnor i Sverige förvärvsarbetar i större utsträckning än i USA.

Den 28 mars försvarar Sofia Tano, Handelshögskolan vid Umeå Universitet, sin avhandling: Migration and Regional Sorting of Skills (svensk titel: Migration och regional sortering av kunskaper).

Uppgifterna är från ett av Umeå universitets pressmeddelanden (från 19.3).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s