Kategorier
2014 Nyhetsbrev 12/2014

Äkta dialog behövs mellan landsbygden och städerna – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 2-2014 och engelskspråkiga numret 2014I offentligheten behandlar man mer skillnaderna mellan landsbygden och staden än det som förenar dem. Det här är beklagligt, för med hjälp av gemensamma fördelar skulle man uppnå många nya öppningar och resultat. Byaverksamhet i Finland rf:s färska utvecklingsprogram namnger fyra arbetsformer för lokal utveckling: byaverksamhet, stadsdelsverksamhet, Leader-arbetet och närdemokrati. I praktiskt utvecklingsarbete kan de här kopplas till nyttig växelverkan. Läs mer vad professor Eero Uusitalo skriver (på finska) i ledaren för Landsbygd Plus. Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a. följande:

 • Generalsekreterarens spalt: Byaverksamhet i Finland på den internationella arenan
 • Forskning: Forskarens syn på det lokala påverkningsfältet
 • Forskning: Hur ser det ut för den finländska landsbygden och dess framtid?
 • Nya YTR: Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR
 • Vardagslivets undersökningar: Då den lilla landsbygdskommunen genom sammanslagning förändras till by
 • Landsbygdsnätverket: Hur förnyas landsbygden?
 • Landsbygdsnätverket: Jordbruksproducenterna och Leader-grupperna intensifierar sitt samarbete

De svenskspråkiga sidorna, Svenska Spalten, (4 s) har följande rubriker:

 • ”Triple-innovationer” krävs!
 • Gör det annorlunda!
 • Dags för nominering i Österbotten
 • Keistiö går in för när-el

Årets andra nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus har utkommit. Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna, stadsdelar, samt övriga landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 5 ggr per år (med normalt ca 36 sidor per nummer), är tvåspråkig med ett mindre antal svenska sidor. Årligen ges även ett engelskspråkigt nummer ut. Utgivare är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf med Eero Uusitalo som chefredaktör och Pipsa Salolammi som redaktör. Svensk Byaservice sköter om koordineringen av de svenskspråkiga sidorna i tidningen. För prenumeration kontakta Pipsa Salolammi på e-mailadress pipsa.salolammi@kylatoiminta.fi.

Årets engelskspråkiga nummer av Maaseutu Plus – Landsbygd Plus här även utkommit. Numret innehåller artiklar översatta från nr 2/2014 av Maaseutu Plus – Landsbygd Plus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s