Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

Samarbete och smartfiske nyckeln till framtiden för småskaligt kustfiske

KAG i Österbotten (3)Fiskarter som inte varit kommersiellt gångbara, t.ex. mört och nors, har kallats för skräpfisk, men ekologiskt tänk i kombination med elementär produktutveckling gör att vi framöver borde tala om smartfisk i stället. I Österbotten finns många exempel på projekt som fokuserat på förädling av den s.k. normala matfisken, vilket har resulterat i att många företag i vår region nu är verksamma inom den branschen. Vidare är yrkesfiskaren en föredömlig primärproducent, miljövårdare och producent av miljösmart råvara med ringa ekologiska avtryck. Till det här kommer att vattenkvaliteten i Kvarken är förhållandevis god i jämförelse med hela Östersjösystemet. Men det gäller det att hitta nya synergier genom samarbete med målsättningen att skapa förutsättningar för en bredare ekonomisk bas inom fisket och fiskerinäringen.

Kustaktionsgruppen för Österbotten är ett av de verktyg som koordinerar olika utvecklingsprojekt inom fiskerinäringen, via en finansiering som kommer från kommun, stat och EU (Vbl 26.2). Ett projekt har haft som målsättning att få i gång försäljningen och exporten av nors, braxen och mört på nytt. Nors användes tidigare som foderfisk åt pälsdjur, men nu har norsfisket åter en framtid. En av visionerna är större lönsamhet med mindre fångst, alltså fler delar av fisken tas till vara och inte enbart filéerna. Andra lokala/regionala projekt arbetar på att utveckla torkade fiskprodukter, lämpliga för sällskapsdjur.

Smartfisk ur perspektivet hållbarhet och ekologi utgår åter ifrån att lokalt fångad fisk har korta transportsträckor, men den är också en proteinkälla med ett minimalt ekologiskt avtryck. Kreativitet och viljan att skapa, öppnar nya alternativ för nischprodukter i det gastronomiska köket, där utmaningen består i att utveckla produkter, anpassa dem för marknaden och genom marknadsföring skapa en efterfrågan. Begreppet smartfisk innefattar många olika nivåer – allt från de ekologiska perspektiven för den färska fiskens del till utnyttjandet av skräpfisken som proteinkälla, samt att man överlag utnyttjar fler delar av fisken till olika ändamål. En förutsättning för att föra utvecklingen framåt är projekt- och riskfinansiering av olika slag, och projekten med smartfisk visar att det finns outnyttjad potential också inom fiskerinäringen.

Uppgifterna är från ledaren i Vasabladet (9.3) med Stig Nygård som skribent.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s