Kategorier
2014 Nyhetsbrev 07/2014

Den nya kommunallagen, områdesnämnder och förtroende

????????????????Den 4 februari ordnades ett nätverksseminarium inom projektet Kommuninvånarna i fokus i Kommunernas hus, Helsingfors med över 50 demokratiförespråkare. Programmet upptog arbete med revideringen av kommunallagen, presentation av Rovaniemibornas områdesnämnder, samt förtroende. Nätverksseminariet inleddes med Inga Nyholms och Sini Sallinens lägesrapport om den nya kommunallagen, där de gick igenom den aktuella situationen beträffande de paragrafer som gäller demokrati. En tydlig betoning var att strävan i kommunallagen inte är att bestämma om kommunens åtgärder utan snarare att stödja kommunen att själv hitta lösningar för hur uppgifterna ska skötas, bl.a. behandlades hur olika former av inflytande kan möjliggöras och lyftas fram med hjälp av kommunallagen. Förändringar är även på väg när det gäller den politiska ledningen, informationen och de olika organen för påverkan.

Medan den nya kommunallagen erbjuder kommunerna möjligheter till nya sätt att påverka, finns det redan en form för påverkan i Rovaniemi, nämligen modellen med områdesnämnder. Områdena bildar nämnder till vilka det väljs en representant från varje by i vart och ett av områdena. Med hjälp av områdesnämnderna stärks invånarnas självstyre genom att den bästa möjliga sakkunskapen – de lokala invånarna – medverkar i servicetillhandahållandet, regionutvecklingen och intensifieringen av gemenskapen, samtidigt som beslutsfattandet förs i enlighet med närhetsprincipen, så nära den berörda som det är möjligt. Representanterna för områdesnämnderna i Rovaniemi, vilka intervjuades under seminariet, betonade att tillgänglighet och flexibilitet i fråga om servicen kan möjliggöras på mycket olika områden, just med hjälp av områdesnämnderna. Byarna ska kunna aktivera sin egen verksamhet och skapa livskraft omkring sig via samarbete. För närvarande arbetar sex områdesnämnder i Rovaniemi, där den äldsta av dem, i Yläkemijoki, inledde verksamheten i början av 1990-talet, medan de fem nya områdesnämnderna inledde sin verksamhet år 2013. Även när det gäller områdesnämnder, är förtroende ett viktigt tema, vilket framkommer såväl mellan områdesnämnderna och sektornämnderna, som mellan medlemmarna i områdesnämnderna.

”Enligt professor emeritus Risto Harisalo är förtroende ett känsloläge mellan människor som sammanför aktörer, binder dem samman och bidrar till gemensamma ansträngningar. Förtroende kan finnas mellan kamrater lika väl som mellan motparter. Oberoende av om aktörerna är oense eller ense är förtroende den enda vägen för att verkligen nå målen. Detta är viktigt att ge akt på, särskilt när det är fråga om ansträngningar för demokratin. Med hjälp av demokrati och förtroende förmår samhället genom medvetenhet om sina starka sidor bli någonting mer. När man talar om att revidera kommunallagen, att engagera kommuninvånarna eller om områdesnämnderna, är förtroende ett genomgående tema utan vilket inte ens det minsta beslut kan ros iland med hedern i behåll.”

Uppgifterna är från (6.2) webbplatsen Kommunerna.net.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s