Månadsarkiv: februari 2014

Måttlig förbättring av snabbt bredband i Finland – fasta bredbandsförbindelser bäst i landskapet Österbotten

Kommunikationsverket utredde tillgången till snabba bredbandsabonnemang för andra gången i slutet av år 2013. Tillgång till snabba bredbandsabonnemang med en hastighet på mer än 30 Mbit/s har förbättrats med cirka fem procent i fjol. Samtidigt har antalet abonnemang med optisk … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , | Lämna en kommentar

Framgångsrecept på medborgarverksamhet

En framgångsrik medborgarverksamhet kan bygga på en lång rad principer. Vissa lagligheter gäller dock nästan i all verksamhet och under alla tider. När du har möjlighet att erbjuda meningsfullhet, upplevelser, erfarenheter, framgångar och verksamhetsplatser, är du stark. Om du ännu … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt | Lämna en kommentar

”If you want to go fast, go alone, if you want to go far, come together…” – ELARD:s nya president Radim Srsen

”Det är en stor ära för mig och för det nationella nätverket för lokala aktionsgrupper i Tjeckien att ta över ordförandeskapet för European LEADER Association for Rural Development (ELARD). Vi är mycket glada för det förtroende som ELARD:s medlemmar har … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Flerfondslösning finansierar CLLD i Sverige

Den svenska regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för Lokalt ledd utveckling (CLLD) för samtliga fyra EU-fonder: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lokalt ledd utveckling går att jämföra … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygden borde ha ambitionen att ligga först i Internetanvändning

Tänkaren Teo Härén lanserade nyligen begreppet peak city, grundat i tanken att morgondagens IT-teknik kommer att göra alltmer av verksamheter platsobundna. Mycket av det som varit stadens fördel kan således IT-tekniken minska betydelsen av. Platsbundenhet är en viktig del i … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Framgång genom samarbete tema i landsbygdsutvecklingsprogrammet

I år lyfter landsbygdsnätverket fram nätverksarbetets praktiskt taget viktigaste resurs, samarbetets styrka, i och med att Framgång genom samarbete har valts som tema för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Inom ramen för temat ska landsbygdsnätverket ge aktörerna information … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Bloggsidan för Leader-effekt öppen

På bloggsidan för projektet Leader-effekt ges insyn i intervjuade projekt från Åbo skärgård, Åland och Småland i Sverige. Leader-effekt: Liten åtgärd – stor effekt är ett gränsöverskridande utredningsprojekt mellan tre Leader-grupper: I samma båt – samassa veneessä rf, Leader Åland … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar