Månadsarkiv: februari 2014

Måttlig förbättring av snabbt bredband i Finland – fasta bredbandsförbindelser bäst i landskapet Österbotten

Kommunikationsverket utredde tillgången till snabba bredbandsabonnemang för andra gången i slutet av år 2013. Tillgång till snabba bredbandsabonnemang med en hastighet på mer än 30 Mbit/s har förbättrats med cirka fem procent i fjol. Samtidigt har antalet abonnemang med optisk … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , | Lämna en kommentar

Framgångsrecept på medborgarverksamhet

En framgångsrik medborgarverksamhet kan bygga på en lång rad principer. Vissa lagligheter gäller dock nästan i all verksamhet och under alla tider. När du har möjlighet att erbjuda meningsfullhet, upplevelser, erfarenheter, framgångar och verksamhetsplatser, är du stark. Om du ännu … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt | Lämna en kommentar

”If you want to go fast, go alone, if you want to go far, come together…” – ELARD:s nya president Radim Srsen

”Det är en stor ära för mig och för det nationella nätverket för lokala aktionsgrupper i Tjeckien att ta över ordförandeskapet för European LEADER Association for Rural Development (ELARD). Vi är mycket glada för det förtroende som ELARD:s medlemmar har … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Flerfondslösning finansierar CLLD i Sverige

Den svenska regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för Lokalt ledd utveckling (CLLD) för samtliga fyra EU-fonder: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lokalt ledd utveckling går att jämföra … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygden borde ha ambitionen att ligga först i Internetanvändning

Tänkaren Teo Härén lanserade nyligen begreppet peak city, grundat i tanken att morgondagens IT-teknik kommer att göra alltmer av verksamheter platsobundna. Mycket av det som varit stadens fördel kan således IT-tekniken minska betydelsen av. Platsbundenhet är en viktig del i … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Framgång genom samarbete tema i landsbygdsutvecklingsprogrammet

I år lyfter landsbygdsnätverket fram nätverksarbetets praktiskt taget viktigaste resurs, samarbetets styrka, i och med att Framgång genom samarbete har valts som tema för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Inom ramen för temat ska landsbygdsnätverket ge aktörerna information … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Bloggsidan för Leader-effekt öppen

På bloggsidan för projektet Leader-effekt ges insyn i intervjuade projekt från Åbo skärgård, Åland och Småland i Sverige. Leader-effekt: Liten åtgärd – stor effekt är ett gränsöverskridande utredningsprojekt mellan tre Leader-grupper: I samma båt – samassa veneessä rf, Leader Åland … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Urbana befolkningen ökar på bekostnad av landsbygdsbefolkningen

Hur ska vi mata städerna när de slukar allt mer mark? Nya modeller dyker upp, men är motpoler till varandra. Nära Bangalore i Indien har den holländska jordbrukaren Pieter Smeets skapat en ”agropark”, ett enormt jordbruk som ska leverera varor … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ladda ner programmet till svenska Landsbygdsriksdagen

Förberedelserna för Landsbygdsriksdagen i Sandviken, Gävleborgs län, den 16-18 maj fortsätter framåt i rasande tempo. Nu kan man även ladda ner programmet i PDF-form.

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt | Lämna en kommentar

Dags för (Årets)-nomineringar i Österbotten

Det är åter dags för nominering av kandidater till Årets by, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2014, samt Årets byavänligaste kommun. Här nere följer informationen från Byarnas arbetsgrupp vid Aktion Österbotten rf: Dags att nominera kandidater till Årets … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

”Jordbruk och landsbygd är inte samma sak” – professor Katajamäki om okunskapen bland en del redaktörer

För en kort tid sedan publicerade arbets- och näringsministeriet Landsbygd 2014-barometern och Landsbygdsöversikt 2014, där de lodar med ett mångsidigt material landsbygdens möjligheter och roll i framtidens samhälle. Medborgarna uppskattar landsbygden, som de tycker är en väsentlig del av Finland, … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Gör det annorlunda! – projektproffs på inspirationsdag i Vasa

Syftet med inspirationsdagen, Mot en ny projektkultur i Österbotten, som Österbottens förbund, NTM-centralen i Österbotten, Aktion Österbotten rf och YHYRES-kehittämisyhdistys ry arrangerade 5.2 i Vasa med nästan 150 deltagare, var att personerna fick träffa andra projektproffs, lära av varandra och … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Landsbygd Plus 2013 på nätet

Fjolårets upplaga av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus finns att läsas på nätet. Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna, stadsdelar, samt övriga landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 5 ggr per år … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 09/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Finländsk demokratipolitik behöver nya kanaler för påverkan

I samband med beredningen av statsrådets demokratipolitiska redogörelse har det utarbetats två bakgrundsdokument: en bedömning av hur målen för statsrådets demokratipolitik uppnåtts och en rapport om medborgarorganisationers synpunkter på demokratins utmaningar. Redogörelsen lämnas till riksdagen under våren 2014. Enligt den … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 08/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Finansministeriet möjliggör närdemokrati för kommunens fullmäktige – inte för medborgarna

För tillfället förbereder finansministeriet en ny kommunlag, där man gått in för att ”möjliggöra” närdemokrati. Det här låter bra, om det görs på basen av grundlagens intention och de krav på medinflytande som finns i samhället. Men så väl är … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 08/2014 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar