Kategorier
2014 Nyhetsbrev 06/2014

Kan Tammerforsmodellen visa vägen för Vasaregionen?

Rapporten Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu – tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineenI en utredning, Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu – tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen, föreslås att Tammerfors spjälkas upp och tillsammans med sina grannar bildar en regionstad och 12-13 servicekommuner. Fullmäktigeordföranden i Korsholm Carola Lithén (Sfp) är entusiastisk och menar att de borde få utredningspersonerna att kasta sig över Tammerforsmodellen som första uppgift. En fusion mellan Vasa och omkringliggande Korsholm, samt andra kommuner i regionen har diskuterats i åratal. Korsholm och de övriga tvåspråkiga grannarna har emellertid sagt nej, varav språkkonstellationerna har angetts som en orsak till motståndet. Vasa har finskspråkig majortet, medan Korsholm, Vörå och Malax har svenskspråkig majoritet med Korsnäs som enspråkigt svenskt. Till ekvationen hör dessutom finskspråkiga Laihela och Storkyro. Enligt Lithén kunde Tammerforsmodellen vara en lösning för språkfrågan i Vasaregionen, men modellen löser också frågor kring närdemokrati och landsbygdstänkande.

Fullmäktigeordföranden i Korsnäs Jonas Lindholm är även positiv till modellen. Han har personligen talat för en modell som man har i Sverige, där landskapet tar hand om de stora frågorna, medan primärkommunerna tar hand om byggnadslov och dagis. Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand (Sfp) säger att Tammerforsmodellen är ett steg framåt från nuläget, men han vill påminna om att Tammerforsregionen är tre gånger så stor som Vasaregionen. Nu är man för få som håller i de stora strategiska frågorna: utbildning, näringslivsutveckling och sjukvård. Tammerforsmodellen lyfter upp de strategiska frågorna till regionnivå med direktvalt fullmäktige, tankar som man även har i Vasa. Det ska finnas ett direktvalt fullmäktige i det nya Vasa som sköter om stora strategiska frågor. Men det ska också bli makt kvar i de tidigare kommunerna, t.ex. Lillkyro som anslöt sig till Vasa i början av 2013 har nu en områdesnämnd.

Tammerforsmodellen
Fusionsutredningen i Tammerforsregionen föreslår två alternativ: en stor fusion eller bildandet av en regionstad och servicekommuner. I den alternativa, populärare modellen bildar Tammerfors och grannkommunerna en stor regionstad med ca 350 000 invånare och 12-13 servicekommuner med högst 50 000 invånare, vilket innebär att Tammerfors spjälkas upp i mindre områden. Både regionstaden och servicekommunerna skulle ha direktvalt fullmäktige. Regionstaden svarar för de gemensamma frågorna och representerar staden utåt, medan servicekommunerna ansvarar för närservicen. Utredningen tar inte ställning till vem som ska ha beskattningsrätt, men när rapporten presenterades, sades bl.a. att det vore bättre om regionstaden fick beskattningsrätt.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Hellevi Raita, i bl.a. Vasabladet (30.1). Se även webbplatsen svenska.yle.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s