Kategorier
2014 Nyhetsbrev 04/2014

Varför är organisationen Aktion Österbotten unik?

Aktion Österbotten - logoAktion Österbotten rf är en organisation som bedriver landsbygdsutveckling i Österbotten och fungerat som programvärd under tre programperioder för Leader-programmet i Österbotten, och som bäst skrivs föreningens strategier för den fjärde programperioden 2014-2020. Utöver att Aktion Österbotten förvaltar Leader-programmet, förvaltar man även Kustaktionsprogrammet och fungerar som takorganisation för byaverksamheten i Österbotten, samt som samlande organ för tredje sektorn i Österbotten.

I Österbotten finns två lokala aktionsgrupper, Aktion Österbotten som har ansvar för det s.k. svenska Österbotten och Yhyres kehittämisyhdistys ry som ansvarar för Kyrolandet. Föreningarna har under nuvarande programperiod genomfört en rad gemensamma åtgärder. Under åren 2007-2013 har Aktion Österbotten finansierat närmare 350 projekt i Österbotten, men också internationella projekt och gränsöverskridande projekt mellan de tvåspråkiga regionerna i Finland. Totalt har ca 9 000 000 euro i offentligt stöd delats ut till föreningar och organisationer, men även en mindre mängd företagsstöd har finansierats till kreativa branscher, välfärdstjänster, samt upplevelseindustrin. Verksamhetsområdet utgörs av en 250 kilometers lång kustremsa, som i dag består av 14 kommuner/städer (vid programstarten var antalet 16) och drygt 100 000 invånare. Huvudkontoret finns i Vasa med sidokontor i Pedersöre och Närpes. På detta sätt kan man vara nära kunderna och betjäna dem på bästa tänkbara sätt. De åtta anställda utgör ett slagkraftigt och centralt team i förverkligandet av nuvarande programperiod.

Ändå beslutsfattandet, hur fungerar det? Aktion Österbotten har en styrelse bestående av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare som är tillsatt utgående ifrån trebasprincipen, men även utgående ifrån det geografiska området (ekonomiska regioner i norr, i mitten och i syd). Kustaktionsgruppen har en egen arbetsgrupp (bestående av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare och tillsatt enligt samma princip som styrelsen) som tar ställning till inkomna ärenden. Det formella beslutet fattas av Aktions styrelse. Byar har även en egen arbetsgrupp, bestående av 5 ledamöter och en representant som utses från styrelsen. Arbetsgruppen tar också här ställning till inkomna ärenden och det formella beslutet fattas av Aktion Österbottens styrelse.

Med andra ord har Aktion redan fungerat enligt en flerfondsmodell som diskuteras inför kommande programperiod. Enligt föreningen fungerar det utmärkt att koordinera och förvalta flertalet program, emedan det är samma geografiska verksamhetsområde för samtliga verksamheter. Styrkan i denna modell och organisation är att man når ut till fler invånare på verksamhetsområdet. Man kan snabbt och effektivt ta fasta på olika utvecklingsidéer som finns, och inom organisationen snabbt besluta från vilket program åtgärderna kan finansieras. För att lyckas optimalt behövs ett kontinuerligt informationsflöde, anställdas kännedom om de olika programmen, samt regelbundna Team-möten.

Vad är då styrkan i Österbotten? Styrkan är det goda samarbetet. Verksamhetsledarna sitter med i MYR och i MYR-sekretariatet och kan ta del av och fatta beslut kring utvecklingen av hela regionen som Österbottens förbund ansvarar för. Österbottens förbund stöder de lokala aktionsgrupperna i sitt dagliga arbete och samarbetet med Österbottens ELY-central fungerar mycket väl – på årsbasis gemensam palaver där man går igenom förverkligandet mellan mötena, samt diskussioner hur man kan förbättra samarbetet och bli effektivare vad gäller kundernas ansökningar. Projektbeslut och betalningsbeslut fattas med korta handläggningstider. Kommunerna och städerna deltar med den kommunala medfinansieringen och informeras och besöks årligen. På verksamhetsområdet finns det fyra näringslivsutvecklingsbolag med vilka samarbetet fungerar mycket väl. Aktion har ett nära samarbete med flertalet takorganisationer i Österbotten, som även har ett rikt föreningsliv och en stark företagsamhetsidentitet, vilket möjliggör ett gott förverkligande av de olika programmen.

Aktions styrelse tillsatte en enskild arbetsgrupp i ett tidigt skede som ansvarade för uppföljning av nuvarande program, analys av utvecklingen i Österbotten och visioner för framtiden. Man erhöll positiv feedback på sina strategier från JSM och nu under vårvintern kommer strategierna att finslipas och förankras ytterligare. Aktion utgår ifrån en flerfondsmodell, som i nuläget utgörs av 5 strategier. Från Aktions sida ämnar man föra Leader-metoden in i Karleby stadskärna i samarbete med Pirityiset ry, och i Vasa stadskärna i samarbete med Yhyres kehittämisyhdistys. Viljan och visionerna finns i Österbotten, nu saknas endast de slutliga besluten gällande strategierna och ramarna som ger den kommande programperioden det slutliga sigillet, med vars hjälp Aktion kan utveckla Österbotten ytterligare!

Texten är från en något längre artikel, skriven av verksamhetsledare för Aktion Österbotten Mathias Högbacka, till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s