Kategorier
2013 Nyhetsbrev 45/2013

Engagera unga tema i årets sista nyhetsbrev från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 5-2013För att motverka den kraftiga urbanisering som sker just nu i Sverige, är en av de stora utmaningarna att skapa förutsättningar, så att ungdomar skall kunna bo kvar i, eller återvända till, sina bygder. Men för att komma dit krävs det – förutom väl utbyggd infrastruktur och service – även att barn och unga får känna att det går att förverkliga små som stora drömmar och idéer. Kanske handlar det om att arrangera en festival, att få gehör för en företagsidé eller dra igång ett brett engagemang då det behövs bredband i bygden. Det finns många olika projekt och metoder som skall fånga barns och ungdomars lust att vara delaktiga i bygdens utveckling. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) arbetar med utbildning av ungdomar via processen Landsbygd 2.0. Ett annat spännande projekt i Västerbotten är Ungdomsforum Norr. Där pågår bland annat ett annorlunda mentorskap för ungdomar – nämligen att de har blivit mentorer åt kommunalrådet. Det är alltså ungdomarna som utbildar och utvecklar den vuxne, och som sätter agendan för deras möten.

Det är en föredömlig modell och något som vuxenvärlden – och framförallt alla som arbetar med ungdomar – borde ta fasta på: att lita på att ungdomar är de som bäst själva känner till sin egen värld och sina egna behov. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att ungdomar får ett reellt inflytande och känner sig delaktiga i den politiska diskussionen, vilken förs både på kommunalt, regionalt och nationellt plan. Men det är alltför sällan som ungdomar tar del i samhällsutvecklingsarbetet, trots att vi vill det – och vi måste fråga oss varför det är så? Vi bör fråga vilka drömmar och visioner som barn och unga bär på, vilket samhälle de vill leva i, och hur de kan bli medskapare till vårt framtidssamhälle. Framförallt måste vi överlåta tolkningsföreträdet till de som berörs och låta dem tala om för oss hur deras involvering ska se ut, inte tvärtom. Det här skriver ordförandena för HSSL, Staffan Nilsson och Åse Blombäck, i ledaren för organisationens senaste nyhetsbrev med temat engagera unga. Men man kan även bl.a. läsa om den europeiska Landsbygdsriksdagen och den svenska Landsbygdsriksdagen, viken hålls i Gävleborgs län i maj 2014.

Nyhetsbrevet (5/2013) kan läsas på HSSL:s hemsida.

Se även text om workshopen Youth and Young farmers som hölls i Bryssel nyligen. Under två dagar fylldes staden med drygt 150 unga personer från Europas landsbygder för att inspireras av bra exempel, diskutera hinder, möjligheter och eventuella lösningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s