Månadsarkiv: december 2013

Glesbygden ställer till med bekymmer för Itella

Den erbarmliga glesbygden är en outsinlig källa till bekymmer för Itella. Man har försökt stänga kontor, minska på personal, höja avgifter, och överhuvudtaget göra mottagande av papper via brevlåda besvärligt för alla berörda parter, men ändå envisas glesbygden både med … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 01/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Mindre orter skapar starkare lokal identitet

Den lokala identiteten är starkare på mindre orter jämfört med större och österbottningar känner mer för sin hembygd än nylänningar, visar en omfattande enkätundersökning där hälften av dem som svarat har hjärtat på en annan ort än där de bor. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 01/2014 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Har regeringen lämnat verkligheten? – professor Hannu Katajamäki om storhetens ideologi

Fastän regeringen har skingrat ideologin i den traditionella vänster-höger dimensionen, finns där dock en gemensam vision: regeringen vill ha ett Finland med stora städer och stora förvaltningsenheter, en strävan som jag kallar för storhetens ideologi. Naturligtvis kan man inte skriva … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 01/2014 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Närliggande hus gör inte byn

I byn är någon något, personen har ett namn, ett ansikte och en historia. I umgänget tar man diskret i beaktande att man har att göra med varandra i morgon också. I byn gäller ömsesidighetens etik. Då man hjälper en … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 01/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Nyhetsbloggen varvar ner under jul och nyår

Under jul och nyår går Nyhetsbloggen ner på sparlåga, men vi kör i gång igen i början på januari. Svensk Byaservice och Svenska temagruppen önskar Nyhetsbloggens läsare en Fridfull Jul och ett Framgångsrikt Gott Nytt År 2014!

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Lämna en kommentar

”Bilismen kan inte vara billigare på glesbygden – den måste vara det”

Jorma Ollila & Co har levererat sin syn på hur bilbeskattningen skall reformeras så att statskassan inte sinar när motorerna går från bensin till el, vilket var naturligtvis det primära när Ollila fick uppdraget. Statskassan får in 4,5 miljoner på bilismrelaterade skatter … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Lokala föreningar och företag gynnas av Leader-metoden

Svenska Jordbruksverket har sammanställt arbetet i Sveriges Leader-områden för perioden 2007-2012 i en färsk rapport. Den visar vilken nytta de 63 områdena bidrar med i lokalsamhällena. ”Det är tydligt att det är de lokala föreningarna och företagen som gynnas av … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Transnationellt lärande, välfärdsservice i Norden, kommunal organisation – sista nyhetsbrevet från Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica-institutet är ett transnationellt institut som bedriver forskning inom regional utveckling och främjar utvecklingen i Botnia-Atlantica-regionen. I Finland bedrivs forskningen vid Vasa universitet och Åbo Akademi, i Sverige vid Umeå universitet och i Norge vid Universitetet i Nordland. Sekretariatet och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

”Vi vill inte vara med om det här!” – svenska organisationer upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas

Ett antal organisationer i Sverige har med stor oro tagit del landets regering att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn. De tar därför initiativ till ett landsbygdsupprop för att tydligt påvisa att de är upprörda … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Skål för Finland, för landets små lokalsamhällen – professor Katajamäki reflekterar över Himanens framtidsrapport

Historien har format vårt lands mosaik av vidsträckt landsbygd, små städer och en varierande natur. Utav detta uppstår inte ett Storstads-Finland. Men de överdimensionerade metropolernas trevare stöder lösningar som är centraliserade och fjärmade från människornas vardag, vilket småningom börjar tära … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kampanjen Byar med livskraft kontra lokalpolitiken – läs senaste nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf drog hösten 2010 igång kampanjen Voimistuvat kylät (Byar med livskraft). Kampanjens första del anordnades i Österbotten i januari 2013 som ett tvådagars seminarium i Smedsby, Korsholm. Kampanjens andra skede nådde Österbotten … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Unga i Sverige flyr till städerna

Tyvärr är trenden att unga människor lämnar Sveriges landsbygd för större städer väldigt tydlig. Det visar sig även att ytterst få återvänder till sina hembygder, samt att många små kommuner i Sverige måste hantera en situation med en allt äldre … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Engagera unga tema i årets sista nyhetsbrev från HSSL

För att motverka den kraftiga urbanisering som sker just nu i Sverige, är en av de stora utmaningarna att skapa förutsättningar, så att ungdomar skall kunna bo kvar i, eller återvända till, sina bygder. Men för att komma dit krävs … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Förenhetligande planering kan stärka kyrkbyarnas ställning visar forskning

I forskningsrapporten Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu (Kyrkbyarnas möjligheter och förenhetligande samhällsplanering) studeras förenhetligande samhällsplanering och de möjligheter den erbjuder i planeringen av kyrkbyar i samband med att kommunernas situation förändras. De centrala frågorna i undersökningen är: 1) Vad innebär … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 44/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kommun budgeterar pengar för spel på Lotto

Pukkila kommun i Nyland vill förbättra sin ekonomi genom att satsa 1 872 euro ur kommunbudgeten på Lotto. Beslutet fattades av fullmäktige 9.12, skriver Ilta-Sanomat. Kommunens invånare, omkring 2 000, bidrar sålunda med ungefär 90 cent till kommunens Lottospel. Kommunen skall spela … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 44/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar