Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Det lokala utvecklingsarbetet behöver stärkas

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (20.11), där man föreslår att arbets- och näringsministeriet och Byaverksamhet i Finland rf ingår ett samarbetsavtal, med vilket man bestämmer de samhälleliga uppgifterna som SYTY med sina regionala och lokala föreningar förverkligar. Här under följer den (av Svensk Byaservice) översatta texten till svenska i sin helhet:

Ställningstagande 20.11.2013

En stabil samhällelig roll för lokala aktörer
Byaverksamhet i Finland rf föreslår att arbets- och näringsministeriet (TEM) och Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) ingår ett samarbetsavtal, med vilket man bestämmer de samhälleliga uppgifterna som SYTY med sina regionala och lokala föreningar förverkligar. TEM framlägger för riksdagen ett årligt tillägg på 400 000 euro till SYTY:s statsbidrag för de kommande tio åren.

I statsminister Katainens regeringsprogram betonar man i flera punkter tredje sektorns och statsmaktens ökade samarbete. Det här förutsätter arbetsformer som tar i beaktande alla de egenskaper och samarbetsmöjligheter som finns inom tredje sektorn (inklusive företagsverksamhet). Det regionala och lokala utvecklingsarbetet är en av de viktigaste uppgifterna, där mer samarbete ger bättre resultat.

Byaverksamhetens beredskap att ta emot samhällsansvar, har målmedvetet höjts redan i åratal. På samma gång har organiserandet av verksamheten ökat. På många platser har byaaktörer kunnat ta ansvar för uppgifter, vilka man önskar skall kunna förverkligas såväl lokalt, regionalt som nationellt. Genom att stärka det lokala utvecklingsarbetet, strävar man efter att mobilisera och öka verksamheten, att få mer privata medel för gemensam användning, för att stärka tron på framtiden, samt ökat förtroende för egna påverkningsmöjligheter. Allt det här behövs för att eliminera de negativa påverkningar som de nödvändiga strukturförändringarna ger upphov till.

Områden/teman, vilka TEM och SYTY kunde avtala om i utvecklingsarbetet, är t.ex. följande: mer ”lätt vård” och omsorg för de som bor hemma, avlopps- och energiråd, byahjälpsverksamhet, stärkandet av gemenskapen, många åtgärder som ökar säkerheten, röjning och iståndsättning av landskap, samt kultur- och idrottsverksamhet. Inom allt detta finns redan aktiviteter, vilka utgår ifrån de lokala aktörernas initiativ, avtal som ingåtts med kommunen, SYTY:s nationella eller interregionala projekt, samt användning av Leader- eller sysselsättningsmedel. Teman innehåller ändå mångdubbla möjligheter till förbättring av sysselsättning och levnadsförhållanden.

Fastän det ännu finns skillnader regionalt och lokalt beträffande aktörernas färdigheter, skapar det föreslagna förfarandet grund för en aktivering av svagare områden: på samma gång som den lokala utvecklingens strukturer och resurser stärks, minskar de regionala skillnaderna.

Nuvarande statsbidrag (statens budget för år 2014), 850 000 euro, är under 2 procent av byaverksamhetens årliga volym. Sett till det här, är den föreslagna ökningen skälig och säkert fördelaktig för staten. Statsbidragets stegvisa ökning under 10 år ger långsiktighet i utvecklingsverksamheten och skapar stabilitet mer än vad beloppet i euro bestäms. Statsbidraget allokeras för att avlöna experter och byaombud i huvudsyssla, och dels för att förverkliga de uppgifter som finns definierade i avtalet. Finansieringsmålen är kopplade till varandra; de lokala aktörerna behöver professionell hjälp.

På styrelsen för Byaverksamhet i Finland rf:s vägnar

Eero Uusitalo
ordförande

Risto Matti Niemi
generalsekreterare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s