Månadsarkiv: november 2013

Eero Uusitalo återvaldes till SYTY:s ordförande med betryggande majoritet

På Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverk-samhet i Finland rf:s höstmöte 28.11 röstade medlemsorganisationerna och styrelsen med klar majoritet för återval av ordförande Eero Uusitalo för en ny tvåårsperiod. Uusitalo är en svuren lokal utvecklare i redan flera årtionden. I … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 43/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Seminarium i Dalsbruk om effekten av Leader-projekt och lokal utveckling

Inom projektet Leader-effekt: Liten åtgärd – stor effekt vill aktionsgruppen I samma båt samassa veneessä rf ry utreda vad Leader-projekt för med sig. Genom detta kan aktionsgruppen och de som haft ett Leader-projekt under senaste åren bli bättre med sina … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hilkka Vihinen MTT:s landsbygdspolitiska professor

Direktionen för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har utnämnt politices doktorn och docenten Hilkka Vihinen till MTT:s landsbygdspolitiska professor. Vihinen har tidigare innehaft den tidsbestämda landsbygdsprofessuren och bland annat varit specialforskare vid MTT:s ekonomiska forskning. Som forskningschef leder hon … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdssverige prisades med Ullbaggar

Sju Ullbaggar delades ut under Lands-bygdsgalan 26.11. De drygt 200 gästerna på Berns i Stockholm blev serverade en middag inspirerad av Årets Matlandet-huvudstad Gotland. ”Det här var den sista Landsbygdsgalan som det här Lands-bygdsnätverket arrangerar och det känns riktigt kul … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ska hela Europa leva? – lyssna på reportage om utvecklingen på den europeiska landsbygden

På landsbygden i nästan hela Europa pågår en avfolkning och människor har svårt att försörja sig. De möter en allt sämre service, och framtiden ser än mörkare ut om inget görs. Den bilden målades upp vid den första europeiska lands-bygdsriksdagen, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

ERA och ERCA slogs ihop

Den 12 november, dagen innan den europeiska landsbygdsriks-dagen i Bryssel, upplöstes formellt European Rural Alliance (ERA) på sitt årsmöte och gick upp i European Rural Community Alliance (ERCA). Till ordförande för den nya sammanslutningen av europeiska landsbygdsorganisationer valdes Staffan Nilsson, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Finlands skärgårdspolitik behandlas på seminarium i Åbo

Fredagen den 31 januari 2014 arrangerar Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS), Egentliga Finlands Byar rf, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets Biosfärsområde en seminariedag om landets skärgårdspolitik. Seminariet, som ordnas på Arken vid Åbo Akademi i Åbo, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Europeiska landsbygdsriksdagen – ett spännande koncept i stärkandet av landsbygdens röst

De flesta deltagare i den första europeiska landsbygdsriksdagen, European Rural Parliament (ERP), tyckte att det var ett spännande koncept i stärkandet av landsbygdsinvånarnas röst. Att debattera förslag i form av workshops, sågs som potentiellt användbart, men det skulle behövas mer … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Det lokala utvecklingsarbetet behöver stärkas

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (20.11), där man föreslår att arbets- och näringsministeriet och Byaverksamhet i Finland rf ingår ett samarbetsavtal, med vilket man bestämmer de samhälleliga uppgifterna som SYTY med … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Mer järnväg förstorar en region

Över 12 000 nya jobb kan skapas i de svenska regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås om järnvägsnätet byggs ut. Forskare på Jönköping International Business School är klara med en studie om vad det skulle innebära för tillväxten att … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Byarnas och stadsdelarnas framtid formas nu – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

Byarna och stadsdelarna har lyckats i sin förnyelse, för verksamheten grundar sig inte längre på enbart gamla tiders talkoanda. I dag är den planmässig, uppbyggd enligt aktuella behov, och fortfarande finns där alla möjligheter att verksamheten är förenande och tillfredsställande … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2014 hålls i Pedersöre

Plats och tidpunkt är nu fastställda för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen nästa år. Platsen är Sursik skola i Pedersöre kommun och tidpunkten 4-5.10.2014. Anteckna i era kalendrar redan nu! Föreningar och organisationer är även hjärtligt välkomna att ordna sina höstmöten i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Svenska ”superbyar” utanför pendlingsbältet

Vissa byar växer trots att de ligger utanför pendlingsbältet, som tre ”superbyar” i Sörmland, Västmanland respektive Lappland. Den sörmländska byn Dunker ligger utanför pendlingsbältet till Stockholm, men ändå lockar den stadigt nya inflyttare, av vilka en hel del barnfamiljer. Dunker … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Glesbygden kunde bli Finlands trumf

Enligt Europaparlamentariker Tarja Cronberg borde Finland göra glesbygden till en konkurrensfördel. ”Finland behöver en nationell glesbygdsstrategi”, säger Cronberg. En grund för glesbygdens varumärke är pengar. ”EU-finansiering kommer även i fortsättningen vara beroende av glesbygd”, hävdar Cronberg. På de enorma arktiska … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

ENRD:s webbplats i förkortad version på 14 språk

European Network for Rural Development (ENRD), alltså det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling samlar aktörerna inom landsbygdsutveckling i hela EU-området. ENRD-nätverket bidrar till ett effektivt genomförande av EU-medlems-staternas program för landsbygdsutveckling genom att skapa och sprida information, samt underlätta informationsutbytet och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar