Månadsarkiv: oktober 2013

”Beslutsfattarna har storhetens bjälke i ögat” – professor Hannu Katajamäki om snedvridet framåtskridande

Finlands framgångsmöjligheter gnagas bort inifrån, för förutsättningarna att njuta av kultur och att bilda sig håller på att bli smalare och allt mer beroende av var man bor och hur välmående man är. Samtidigt lever utvecklingseliten i en virtuell verklighet, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Demokratiutmärkelser för tydlig och begriplig kommunikation

Nylands räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri beviljades den 17 oktober 2013 de första demokrati-utmärkelserna. Erkännandena, som utdelades i samband med demokratidagen vid Kommunhuset i Helsingfors, gavs för tydlig och begriplig kommuni-kation, samt arbete för främjandet av … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Missade ni debatten inför valet av SYTY:s ordförande? – Se inspelningen på nätet!

Om ni inte hade möjlighet att närvara eller via nätet följa debatten inför ordförande-valet för Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf, så kan inspelningen ses i efterhand. Gå in på Svensk Byaservice hemsida och se den arkiverade … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nedskärningar kan drabba små landsbygdsinstitut hårt

Statliga och kommunala spartalkon kan slå hårt mot arbetar-och medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ner med 20 miljoner euro, vilket skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro. Rektorn … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Integration tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober månad fokuserar på temat integration. Här kan man läsa om bl.a. den enkät som genomfördes i samband med Hammarkulle-karnevalen eller om projektet Grönsaks-mästarna som kom till genom ett unikt samarbete mellan Leader och socialfonden. Christina … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Telefonoperatörerna förtränger Shannons teorem – ”datadoktorn” Nisse Husberg

Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husberg kommenterar texten hur under (Trådlöst bredband enda vettiga sättet för glesbygden?) med att säga följande: Finnet och Anvia fortsätter med telefonoperatörernas stolta tradition att alltid bygga system som är föråldrade innan de hinner byggas … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Trådlöst bredband enda vettiga sättet för glesbygden?

Trådlöst bredband är det enda vettiga sättet att få bredband också till glesbygden, menar de regionala telefonbolagens intresseorganisation Finnet. I första hand byggs snabbt bredband med optisk kabel, men det blir mycket dyrt att dra kabel till alla hus i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Markägarseminarium för vindkraft hålls i Vasa

Den 28 oktober hålls ett vindkraftsseminarium, Markägarseminarium gällande vindkraft, på Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia kl. 13-16 i auditorium Nissi vid Universitetsstranden. Föreläsningsrubrikerna är Varför behövs en uppförandekod för vindkraft?, Förslag på innehåll för uppförandekoden, Markägaravtal – tre olika synvinklar, samt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Bidrar Leader-metoden till samhällsutveckling?

Sju Leader-områden i Sverige – Kustlandet, KalmarÖland, Gotland, Småland Sydost, Linné, Mitt i Småland och Astrid Lindgrens Hembygd – har tillsammans gjort en kvalitativ och lärande utvärdering om Leader-metoden. Frågeställningen handlade i första hand om att ta reda på om … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

HNSL höll möte hos HSSL

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) hade besök av landsbygdsutvecklare från både Finland, Norge, Danmark och Färöarna, då Hela Norden ska leva (HNSL) höll sitt möte på HSSL:s kansli med Inez Abrahamzon vid HNSL:s ordförandeklubba. Vad pratade man om då? … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Slow Travel – hållbar turism i långsam anda

Koillis-Savon Matkailu ry och den estniska föreningen för utvecklingen av kustområdet Kirderanniku Koostöökogu genomför ett gemensamt näringsorienterat utvecklingsprojekt under åren 2011-2013, vari samarbetet syftar till att göra varumärket Slow Life Country känt. Varumärket grundar sig på Slow Travel-ideologin – alternativ … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 35/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Regionkommunen vinnare i Sverige?

Det var med stor besvikelse från de flesta håll som nyheten togs emot, att Sveriges regering bestämt sig för att inte heller genomföra det senaste förslaget till nedbantad regionreform. Det var EU-medlemskapet som 1995 påtvingade Sverige nyheten att börja utforma … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 35/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kristider eller tid för nya möjligheter? – forskarseminarium i Helsingfors om anpassning till kristendenser

Forsknings- och samarbetscentret FO-RUM vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) inbjuder till ett forskningssemi-narium 8.11 på Soc&kom i Helsingfors om problem för anpassning till kristendenser, Time of Crisis or Time of New Possibilities? Empowering Local Communities in the Shadow of … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 35/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Seminarier om europeiska innovationspartnerskapen (EIP) och Leader-arbetet hålls i Tavastehus

Den 5 november hålls ett seminarium, Uusia välineitä uudistuville maaseudun elinkeinoille; Eurooppalai-nen innovaatioyhteistyö, EIP, på Verkatehdas i Tavastehus där man får ta del av den kommande periodens möjligheter för landsbygdens samarbete som grundar sig på främjande av innovationsverksamheten, samt ger … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 35/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Grön omsorg för bättre hälsa i lantlig miljö

Ett uttryck som kommit starkt på senare år över hela världen är Grön omsorg eller Green Care. Det handlar om hälsofrämjande åtgärder i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd – traditionellt inom äldrevård, vård av utvecklingsstörda och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 35/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar