Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

Demokratiutmärkelser för tydlig och begriplig kommunikation

Demokratidagen 17.10.2013Nylands räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri beviljades den 17 oktober 2013 de första demokrati-utmärkelserna. Erkännandena, som utdelades i samband med demokratidagen vid Kommunhuset i Helsingfors, gavs för tydlig och begriplig kommuni-kation, samt arbete för främjandet av öppen förvalt-ning och medborgarnas påverkningsmöjligheter. Båda mottagarna är goda exempel för samtliga anställda inom den offentliga förvaltningen. Juryns motivering är:

”Räddningsöverinspektör Virpiaro kommunicerar tydligt, sakligt och begripligt. Hans information präglas av lätthet och lättläslighet. Tydlig kommunikation gentemot såväl medborgare som beslutsfattare är synnerligen viktig inom hans bransch och kräver både förmåga att fokusera på det väsentliga och att forma innehållet i och formen av meddelandena, så att de anpassas till målgruppen. Han har deltagit i skrivandet av guider för tryggt boende och befolkningsskydd, och han spelade en central roll vid bl.a. räddningsarbetet i samband med tsunamikata-strofen i december 2004.”

”Biträdande stadsdirektören Sauri är där var kommuninvånarna finns. Som tjänsteinnehavare är han lättillgänglig och språket han använder, även om svåra teman, är begripligt och lättfattligt. Han informerar, kommunicerar och svarar på de båda inhemska språken, samt även på engelska. Sauri har insett de sociala mediernas betydelse som ett centralt och modernt verktyg för medborgarpåverkan, och han kommunicerar interaktivt och tidsenligt även på andra forum, vilket betjänar kommuninvånarna på bästa möjliga sätt.”

Syftet med demokratiutmärkelsen, som utdelas för första gången i år, är att fästa uppmärksamhet vid den offentliga förvaltningens öppenhet, samt att uppmuntra den offentliga förvaltningen till ett bättre beaktande av kommuninvånarnas och medborgarnas behov att delta. Priset kan tilldelas aktörer eller organisationer inom den offentliga för-valtningen, vilka i sin verksamhet främjat öppen förvaltning och deltagande. Temat i år var klarspråk och utmärkelsen beviljades en kommunal och en statlig aktör som kommu-nicerar, informerar och guidar medborgarna med tydligt och begripligt språk, och som dessutom agerar på ett öppet och transparent sätt.

Sammanlagt 17 förslag till prismottagare togs emot. Förslagen kunde läggas fram bl.a. av kommuninvånare, medborgare, föreningar och företag. Klarspråk spelade inte en central roll i samtliga förslag, men i flera av dem gavs goda exempel på öppen förvaltning. Avsikt-en är att erkännandet utdelas vart annat år framöver, så att följande demokratiutmärkelse utdelas hösten 2015, och då är temat förvaltning som möjliggörare.

Uppgifterna är från ett av finansministeriets pressmeddelanden från 17 oktober.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s