Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (25.9), där man vädjar för att landsbygdssäkring gör vid kommunfusioner. Landsbygdssäkringen behövs för att få regionalt, jämbördigt förverkligande och bevarande av landsbygdens service. Här under följer den (av Svensk Byaservice) översatta texten till svenska i sin helhet:

Byaverksamhet i Finland rf:s ställningstagande 25.9.2013

Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner
Hur påverkar kommunreformen landsbygdens utveckling? Genom kommun- och servicestrukturreformen försöker man få till stånd en bättre tillgänglighet av service. Reformen för med sig synnerligen stora strukturella och principiella förändringar, t.ex. tillgången till närservice. Den här förändringen upplever man, förståeligt nog, som delvis ett hot bland Finlands byar. Erfarenheten har visat, att kommunsammanslagningar centraliserar servicen och att medborgarna måste företa längre resor för att sköta sina ärenden. Under sådana här omständigheter bör invånarna höras och behandlas lika.

Statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse, som antogs av riksdagen på våren 2010, förutsätter att regeringen gör en landsbygdssäkring för sådana beslut som har regional inverkan. Landsbygdssäkringen ger även kommunens beslutsfattare bättre möjligheter att se kommunfusionens inverkan på kommunens perifera områden, och sålunda förhindra möjliga negativa effekter och förstärka de positiva.

Byaverksamhet i Finland rf, som representerar Finlands 4 200 byar, stöder riksdagens utlåtande och kräver, att då man planerar och förverkligar kommunsammanslagningar, så bör man göra en landsbygdssäkring i varje enskilt fall. Då man bereder den nuvarande kommunlagen, bör man få med konkreta medel för en landsbygdssäkring. Det här skulle för sin del skydda närdemokratins grundförutsättningar och grunden för välfärdsstaten.

Med en landsbygdssäkring kan man säkerställa att kommunernas tjänstemän tar i beaktande bybornas och landsbygdsinvånarnas åsikt, då de gör fusionsbeslutet. Genom landsbygdssäkringen får landsbygdsinvånarna en rättvis behandling, jämfört med invånarna i centrum. I kommunfusioner behövs landsbygdssäkringen för att få regionalt, jämbördigt förverkligande och bevarande av landsbygdens service. Betydelsen är särskilt stor för glesbygden. Invånarna på glesbygden har inte alltid möjlighet att ta del av den service som företagen producerar p.g.a. långa avstånd, inte ens marknadskrafterna fungerar alltid.

Helsingfors 25.9.2013

ordförande Eero Uusitalo (tel. 040 541 9916)
generalsekreterare Risto Matti Niemi (tel. 050 599 5229)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s