Månadsarkiv: oktober 2013

Landsbygdsaktörer samlas i Bryssel och i Finland

Nätverken ERA och ERCA ordnar i mitten av november i Bryssel Landsbygdsparlament för lokala aktörer. Till evenemanget väntas politiker, meppar och lokala aktörer från alla EU-länder. Kvoten per land är ca fem personer. Från Byaverksamhet i Finland deltar två stycken. … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Sista chansen rösta på Nylands bästa miljöprojekt!

Miljöprojekt, som förverkligats i Nyland, tävlar i oktober. Tävlingen riktar sig till miljöprojekt finansierade ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Man kan rösta på totalt 16 projekt, finansierade av fyra Leader-grupper under tiden 14.10-1.11.2013. Vinnaren offentliggörs och belönas … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

”Åländska skärgårdskommunerna kommer inte att växa och frodas som förut”

Nina Fellman skriver i ledaren (29.10) för tidningen Nya Åland om ett livskraftigt Åland i det långa per-spektivet. Om man då från ovan betraktar Åland som en organisk helhet med en kropp vars yttersta lemmar är skärgårdskommunerna, och vars bultande … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vettigt slå ihop flera kriskommuner till en?

Ingås kommundirektör Jarl Boström tror inte på en storkommun med Hangö, Ingå och Raseborg. Boström menar att utgångsläget inte alls är bra i Västra Nyland. Krisbarometern visar att en potentiell ny kommun är en kriskommun redan från start, så det … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Debatt 2 inför valet av SYTY:s ordförande finns inspelat på nätet

Om ni inte hade möjlighet att närvara eller via nätet följa debatt 2 inför ordförandevalet för Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Bya-verksamhet i Finland rf, så kan inspelningen ses i efterhand. Gå in på Svensk Byaservice hemsida och se den … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Bästa EU-projekten i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten, samt LAG-grupperna Aktion Österbotten och utvecklingsföreningen YHYRES rf har var och en utsett tre vinnande projekt bland dem som de under de senaste sju åren (2007-2013) gett EU-stöd till. Kategorierna var tre: investerings-, utvecklings- och företagsprojekt. De … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Gränserna har inte försvunnit – pro gradu-avhandling om kommunidentitet i kommunsammanslagningsområden

I förvaltningsmagister Anni Kyöstis avhandling Rajat eivät kadonneet – puhetta ja tarinoita kuntaidentiteetin merkityksestä kuntaliitosalueilta (Gränserna har inte försvunnit – kommentarer och berättelser om betydelsen av kommunidentiteten i kommunsammanslagningsområden) granskas olika uttryck för kommunidentitet och olika kommunidentiteter på områden för … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdens gemenskap ger lyckligare människor – speciellt mycket lyckliga finns nära städer

God service och pengar är ingen garanti för lycka, för även om inkomstnivån kan vara lägre på landsbygden, så är folk som bor där en aning lyckligare än de som bor i städer. Det här framgår ur en enkätundersökning vid … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Delad glädje är dubbel glädje – fiberoptikseminarium i Mariehamn och Stockholm

Seminariet med rubriken Fiberoptikens optimala användning inom kultur, näringsliv och samhällsservice, omfattar diskussioner och musikupplevelser, där Alandica i Mariehamn och Finlandsinstitutet i Stockholm är sammankopplade i realtid. Överföringshastiget med max 2 millisekunders fördröjning ger möjligt att interagera inom ljud och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bästa kommunala servicen återfinns ofta i små kommuner visar undersökning

En undersökning visar svart på vitt att de välbärgade, stora kommunerna i vårt land inte producerar den bästa servicen, utan tvärtom hittas den bästa kommunala servicen ofta i de små kommunerna. De fyra kommuner som har den bästa servicen i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Demokrati utan makt för folket?

Som bäst förbereds en ny kommunlag, där en viktig del av arbetet är att utveckla närdemokratin. Saken är utstakad i beredningsarbetet. Det här är inte något nytt, för den nuvarande lagen möjliggör närdemokrati. Ylä-Kemijoki-modellen är ett bra exempel på vad … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Svensk konferens om ny politik för företagande och utveckling på landsbygden finns inspelad på nätet

Saknar man i Sverige idag en sammanhållen landsbygdspolitik? Det landsbygdsprogram inom vilket landsbygdspolitiken officiellt bedrivs, är till uppskattningsvis 90 procent ett program för ersättningar till jordbruket. Men så bör det också vara för att det svenska jord-bruket skall kunna stärka … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nya stora detaljhandelsenheter skall stöda nuvarande samhällsstruktur, men glömdes landsbygden bort? – i Slaget efter tolv diskuterades fallen Närpes och Pedersöre

Miljöministeriet godkänner inte planerna på stora detaljhandelsenheter i Edsevö, Pedersöre och på Högback-Nixback, Närpes. Nya, stora detaljhandelsenheter i landet måste enligt ministeriet placeras så att de stöder den nuvarande samhällsstrukturen, och där nyckelordet i sammanhanget är hållbar utveckling. Både i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Rösta på Nylands bästa miljöprojekt!

Miljöprojekt, som förverkligats i Nyland, tävlar i oktober. Tävlingen riktar sig till miljöprojekt finansierade ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Man kan rösta på totalt 16 projekt, finansierade av fyra Leader-grupper under tiden 14.10-1.11.2013. Vinnaren offentliggörs och belönas … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Behöver glesbygden statligt stöd?

Är det konstgjord andning att ge landsbygden statliga stöd, eller är en rättvis återinvestering av de inkomster som glesbygdens naturresurser genererar? Debatten var het i tidningen Land (nr 42) om hur mycket staten och politikerna skall stötta avfolkningsorterna. På ena … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 37/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar