Månadsarkiv: september 2013

Det var inte marknadskrafterna som en gång i tiden påbörjade nedläggningarna på svenska landsbygden

Efter Centerns partistämma och Social-demokraternas nyvunna intresse för glesbygdsfrågor har den lätt korporativa frågeställningen om särskild politik för platser utanför storstadsregionerna blivit het, så därför kommer Nima Sanandajis nya bok Krympande eller växande städer (Reforminstitutet) lägligt. Det finns anled-ning att … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 34/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Varför kan man inte kalla en regionstad för landsbygdsstad?

I Finland har man börjat kalla små, landsbygdsaktiga städer för regionstäder. I Syd-Österbotten finns som exempel Kauhajoki och Kurikka. Benämningen hänför sig till att städerna har en central ställning som centrum i sina egna regionkommuner. Men regionstäderna själva är redan … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 34/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hur ser framtiden ut för landsbygdsforskningen?

Forskningen ger ytterligare hopp för utvecklingen, menar Ruralia-institutets direktör Sami Kurki. Lokalinvånarna känner bäst till problemen på sitt eget område, men till detta kan forskarna ta fram en vetenskaplig förklaring, som ger hela problemets natur och gör forskningen känd för … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Småskaligheten blir allt större i projektvärlden

En av dem som följt det lokala utvecklingsarbetet på nära håll är Mats Brandt, tjänstledig kommundirektör i Malax, nu arbetandes som sakkunnig på Finansdepartementet i Sverige. Han har varit flerårig ordförande för Aktion Österbotten rf, tidigare Studiefrämjandet i Österbotten rf, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdssveriges årliga höjdpunkt Landsbygdsgalan går traditionsenligt av stapeln i Stockholm

Landsbygdssveriges årliga höjdpunkt – Landsbygdsgalan – hålls 26.11 på Berns Salonger i Stockholm. Landsbygdsgalan har årligen delat ut Ullbaggar sedan​ starten 2009 till de projekt och företag som fått stöd ur landsbygdsprogrammet och som bäst utvecklat landsbygden inom olika kategorier, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Innovationsläger, Leader- och helhetsprogram på agendan då landsbygdsaktörer samlades till ”Tammerfors-träff”

De tvåspråkiga LAG:en och regionala byaföreningarna samlades till traditionell ”Tammerfors-träff” 24.9 för att diskutera Leader-programmen, byaverksamheten, ett innovationsläger för Svenskfinland, samt det landsbygdspolitiska helhets-programmet. Leader-programmen är inskickade och representanter för Leader-grupperna berättade om sina respektive programs konkreta prioriteringar. Man gav … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Föreslå vad kommunen skall ha för uppgifter!

Regeringen har i samband med kommunreformen fastslagit att kommunernas uppgifter och förpliktelser skall minskas. De lagstadgade uppgifterna är nu 535 stycken, medan förpliktelserna är nästan tusen stycken. Genom en enkät kan man nu ta ställning till vilka kommunala uppgifter som … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt finns att sökas

Arbets- och näringsministeriets samt jord- och skogsbruksministeriets anslag för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden kan sökas för år 2014. Finansieringen styrs till teman som fastställts av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Dessa är: 1. Livskvalité, boende och service 2. Deltagande och närdemokrati … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Michael Björklund föreläser i Helsingfors om närproducerat

Kändiskocken Michael ”Micke” Björklund föreläser 21.10 kl. 18-20 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. I föreläsningen Ett nära förhållande – om mat, gemenskap och inspiration delar han med sig av sina erfarenheter och får deltagarna att inse att det är … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

”Finländska välfärdssamhället har nått sin kulmen”

Kommunförbundets VD Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma anser att det är historiskt att landets högsta ledning erkänner att den offentliga sektorn inte mer kan växa och skriver: ”Det finländska välfärdssamhället har tydligen nått sin kulmen och har inte längre ekonomiska förutsättningar att öka … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 33/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

EU-strukturstöden koncentreras till fyra olika NTM-centraler

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) beslutade den 18 september att fyra närings-, trafik- och miljöcentraler skall specialisera sig på förvaltningen av strukturfonderna under den strukturfondsperiod som inleds vid årsskiftet. Varje storregion skall ha en egen närings-, trafik- och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 32/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Tvångsfusioner – regeringen föreslår folkomröstningsmodell för planerad storkommun

Regeringen skissar på en komplettering till kommunstrukturlagen som godkändes i juni; tvångsfusioner skall vara möjliga, ifall majoriteten av den planerade storkommunens röstberättigade understöder samgången. Resultatet av folkomröstningen skulle vid behov vara mera avgörande än vad fullmäktiges vilja är i en … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 32/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

”Studiecirkeln urmodellen för demokrati”

Den f.d. ärkebiskopen i Sverige KG Hammar menar att det ibland verkar som om politiker är rädda för lokala opinioner. Engagemang och debatt bör tvärtom välkomnas, för till demokratin hör att alla är beredda att förändras av väl underbyggda synpunkter. … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 32/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Fem år av samarbete mellan landsbygdsnätverken runt Östersjön

Samarbetet mellan landsbygdsnätverken runt Östersjön började i Finland 2008, då man bjöd in sina kollegor från Estland, Sverige och Danmark till en träff. Kommis-sionen hade ju kommit med påbudet att alla länder skulle bilda landsbygdsnätverk, och länderna stod inför något … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 32/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Årets by Soinilansalmi finns i Norra Savolax – utmärkelser till Kaarlo Lepistö och Ann-Sofi Backgren

Under LOKAALI-seminariet (14-15.9) i Tammela, sydvästra Tavastland, premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (15.9) Soinilansalmi i kommunen Leppävirta i Norra Savolax till Årets by 2013. Byn har visat att systematiskt arbete ger välfärd. På plats fanns även alla övriga … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 32/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar