Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

Satsning på landsbygdsutveckling och tryggad lönsamhet inom jordbruket – läs JSM:s förslag till budgetproposition 2014

Jord- och skogsbruksministeriets logoJord- och skogsbruksministeriet (JSM) föreslår totalt 2 658 miljoner euro under ministeriets huvudtitel i statsbudgeten för år 2014, vilket innebär en minskning på 66 miljoner euro jämfört med 2013 års ordinarie budget. I huvudsak beror minskningen på att anslaget för den finansiellt sett största sektorn, jordbruket, skärs ned med ca 60 miljoner euro. I JSM:s pressmeddelande (från 8.8) står bl.a. följande om landsbygdsutveckling och jordbruket:

Satsning på landsbygdsutveckling

LandsbygdsvägMålet är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. Detta kräver en balanserad befolkningsutveckling, bättre sysselsättning och mångsidigare näringsliv på glesbygden och kärnlandsbygden. Det här målet uppnås genom att landsbygden utvecklas så att den är en konkurrenskraftig livsmiljö, etableringsplats för företag och sysselsättare av invånare.

Landsbygden kan hållas befolkad och levande bl.a. med hjälp av landsbygdens företags-, forsknings- och utvecklingsprojekt, samt rådgivning. Resurser avsätts i synnerhet för glesbygden och kärnlandsbygden. De möjligheter som växelverkan mellan landsbygden och staden ger, skall också utnyttjas.

Enligt förslaget uppgår anslaget för landsbygdsutveckling till 196 miljoner euro. Anslagen ökar med ungefär 25 miljoner euro i huvudsak till följd av ett ökat antal utbetalningar inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Tryggad lönsamhet inom jordbruket

Ko (1)Budgetanslagen används för att trygga jordbrukets lönsamhet och förbättra livsmedelskedjans konkurrenskraft. Målet är en fortsatt jordbruksproduktion i hela landet och produktion av högklassiga råvaror till livsmedelskedjan, samt produkter som möter konsumenternas förväntningar. Ett ytterligare mål är att öka produktionen, förädlingen och konsumtionen av eko- och närmat, samt att minska jordbruksproduktionens näringsbelastning och jordbrukets växthusgaser. EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den nationella stödpolitiken, samt forskningen och rådgivningen skall hjälpa att uppnå dessa mål.

För jordbrukets utgifter föreslås 1 985 miljoner euro som är omkring 75 procent av alla anslag under huvudtiteln. EU-medlen på inkomstsidan uppgår till ca 535 miljoner euro. Orsaken till sänkta anslag är i huvudsak ändrade budgeteringsgrunder, tidigare beslut och ändrade stödsystem. Jämfört med året innan är minskningen sammanlagt 64 miljoner euro.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s