Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

EU:s landsbygdspolitiska kronjuvel Leader fortsättningsvis administrativt tyngrott – likadana tillämpningsproblem i olika länder visar undersökning

Rapporten Euroopan unionin LEADER-toimintatavan hallinnoinnin haasteet ja kehittämisen vaihtoehdotVasa universitets forskargrupp, ledd av doktorn i administrativa vetenskaper Olli-Pekka Viinamäki, publicerade för en kort tid sedan en undersökning där man jämför tillämpningen av Leader-programmet i sju EU-länder. Leader, som sägs vara EU:s landsbygdspolitiska kronjuvel, är avsett för lokalbaserade utvecklingsprojekt på landsbygden. I hela Finland har vi 56 Leader-grupper. I undersökningen jämförs Finland, Sverige, Holland, Irland, Österrike, Danmark och Estland, i en rapport som baserar sig på omfattande enkät-, intervju- och dokumentmaterial. Förhandshypotesen var att Leaders administrativa tillämpning varierar mellan länderna, därför att omständigheterna och de administrativa traditionerna är olika. Särskilt Finlands klumpiga praxis antogs vara vårt eget påfund som inte kommer från EU. Undersökningens resultat är överraskande, då problemen med Leaders administrativa tillämpning är mer eller mindre likadana i olika länder, en lista som toppas av kontinuerliga förändringar i regelverket, alltför noggrann och detaljerad övervakning, samt dröjsmål med betalningar. EU-kommissionen har ju velat förenhetliga tillämpningen av Leader i alla medlemsstater. De praktiska problemen är även likadana i olika länder. Man är tvungen att koncentrera sig för mycket på detaljerad rapportering.

”Forskningsrapporten har ett mycket sorgligt budskap: EU:s administrativa maskineri litar inte på utvecklingsprojekts lokala aktörer. Kontrollsystemet antar att alla är bedrägliga och vill luras. Gång efter gång måste man bevisa sin oskuld.”

Situationen är pinsam, för det frivilliga lokala utvecklingsarbetet borde vara viktigast, men huvudrollen spelas av det administrativa maskineriets kontroll som förorsakar osäkerhet och sömnlösa nätter. Viktigast vore att undvika formfel. Lokala utvecklare kan se situationen som frustrerande, då finansiären inte är så mycket intresserad av resultat, utan det viktigaste är att man noggrant följer formaliteter. Rapporten ger även utvecklingsförslag för EU:s nästa programperiod 2014-2020. Det är nödvändigt att minska en alltför detaljerad rapportering och kontroll, vilket är mycket viktigt om man vill förstärka Leaders roll som en riktig främjare av utvecklingen på landsbygden. Man måste också begripa att Leader är ett redskap för lokal utveckling, och sluta leta efter stora effekter på makronivå¨. Mera resurser behövs för att sätta fart på betalningarna, och så måste även informationssystemet betjäna dem som genomför projekt på lokal nivå.

Utvecklingsbehoven som undersökningen pekar ut är inte nya, för i Finland fäste man uppmärksamhet på motsvarande synpunkter redan på 1990-talet. Nu har man således pekat ut likadana utvecklingsbehov i sju EU-länder. Trots att man före varje EU-programperiod har försäkrat sig om att problem har identifierats och att en övergång till smidigare administration redan har påbörjats, har dock den negativa utvecklingen inte upphört. EU-kommissionen kan inte längre hänvisa till att nationell praxis förorsakar svårigheter med tillämpningen då källan finns i Bryssel. Löftenas tid är förbi. Under nästa programperiod måste administrationen bli bättre på att stöda den lokala utvecklingen på landsbygden, för annars hotas den slutliga projektutmaningen. Allt fler landsbygds-utvecklare retirerar från projektvärlden, vilken ses som alltför ansträngande och skuldbeläggande.

Uppgifterna är från en artikel i Vasabladet (26.7). Skribenten Hannu Katajamäki är professor i regionalvetenskap vid Vasa universitet och tillika landsbygdsprofessor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s