Månadsarkiv: juli 2013

4 av 10 svenska lanthandlare riskerar att försvinna inom 5 år visar HSSL-undersökning

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har gjort en undersökning som visar att en stor del av butikerna på landet riskerar att läggas ner inom fem år. Butikerna har ofta en betydelsefull roll i samhällsservicen på landsbygden och lanthandlarna ser … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

EU söker tillväxt, Quadruple Helix, smarta servicelösningar i små kommuner, könsrollen och den nordiska modellen – läs Botnia-Atlanticas nyhetsbrev

Botnia-Atlantica-institutet är ett transnationellt institut som bedriver forskning inom regional utveckling och främjar utvecklingen i Botnia-Atlantica-regionen. I Finland bedrivs forskningen vid Vasa universitet och Åbo Akademi, i Sverige vid Umeå universitet och i Norge vid Universitetet i Nordland. Sekretariatet och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ge feedback på SILMU:s nya hemsidor

Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s  nya hemsidor har öppnats och hittas på samma adress som förut: http://www.silmu.info. Man tar gärna emot feedback gällande användbarhet, utseende, innehåll och enskilda funktionsproblem, såsom länkar som inte fungerar. På framsidan hittar man en länk till … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Platsbaserad landsbygdspolitik behövs i nya indelningen av städer och landsbygd – professor Katajamäki

Arbets- och näringsministeriet, samt jord- och skogsbruksministeriet offentliggjorde nyligen en ny klassificering som beskriver indelningen av landet i städer och landsbygd. Man har använt detaljerad platsbaserad information, vilket gör att olika slags landsbygd kan identifieras på mycket noggrannare sätt än … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

För mycket byråkrati i EU:s jordbrukspolitik anser SLC

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) tycker att den gemensamma jordbrukspolitiken för EU, CAP, har tagit ett steg i en rättare riktning för jordbruket i unionens nordligaste delar. Men överenskommelsen innebär dock att stödbeloppen från EU sjunker och att jordbrukaren får en … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Lovisa negligerade medborgarinitiativ – prickades av justitieombudsman

Lovisa stad prickades av riksdagens biträdande justitieombudsman för att behandlingen av ett medborgarinitiativ har tagit orimligt lång tid. Initiativet, som lämnades in till staden i april 2009, har inte behandlats enligt lagar och förordningar. Initiativtagaren Juha Merenheimo har fortfarande inte … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

”Vår nuvarande servicenivå skulle rasa vid en fusion” – Ilmolas kommundirektör om kommunens vägran att göra utredning

Enligt kommuntidningen Kuntalehtis uppgifter pågår fusionsutredningar på olika nivå i minst 130 kommuner, vilket är en tredjedel av alla kommuner i Finland. Bland kommunerna som vägrar finns Ilmola med 12 000 invånare i Södra Österbotten. Finns det inte några klara … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Lantbruksmässa i stadsmiljö – Farmari omfattar allt från teknik till landsbygdsutveckling

Med 600 utställare på fyra dagar (3-6.7) är Farmari 2013 i Seinäjoki en viktig mässa både nationellt och internationellt – högtuppsatta tjänstemän från både Finland och EU finns på plats. När den sista besökaren lämnar området på lördagen, väntar sig … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 26/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar