Månadsarkiv: juni 2013

Den framgångsrika Leader-metoden nu även i städerna!

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (31.5), där man vädjar för att aktörer i städerna får möjlighet, liksom landsbygdsaktörerna, att utföra utvecklingsarbete under programperioden 2014-2020 med hjälp av regionutvecklings- och socialfonderna. Här … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Över hundra väntas till LOKAALI i Tavastland

LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakun­nalliseen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år 14-15.9 i Tammela, sydvästra Tavastland. Den nationella tillställningen hålls nu för första gången i denna del av landet och programmet upptar bl.a. byautfärder, framtidsverkstäder och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

2012 – ett år fyllt av förändringar för YTR

För Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) var fjolåret fyllt av förändringar. Under året skedde förändringar såväl för ministeriet, personalen som för verksamhetsmodellerna. Förändringarna medförde ängslan inom nätverket angående landsbygdspolitikens läge och resurser. Betydande innehållsmässiga teman var linjedragningarna för närdemokratin och markanvändningen, samt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Rapporterna från förhandsutredningen av landsbygdens serviceprogram klara

Förhandsutredningsprojektet av landsbygdens serviceprogram har kommit med förslag till förverkligandet av det nationella Landsbygdens serviceprogram. Resultaten från projektet har presenterats i två nyss färdigställda rapporter. I del I, Ehdotus Maaseudun palveluohjelmaksi, presenteras det förslag man utarbetat för Landsbygdens serviceprogram, som … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Forskarlag skall studera stadsnära landsbygd

Ett forskarlag vid Sveriges lantbruks-universitet, SLU i Uppsala, med ekonomiprofessor Yves Surry i spetsen, får nära fyra miljoner kronor under tre år för forskning om stadsnära landsbygds-utveckling. Enligt forskningsledare Surry skall man titta på hur bevarande av naturvärden kan samspela … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdagar i senaste nyhetsbrevet från HSSL

Inför sommaren ger Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) ut ett förkorta elektroniskt nyhetsbrev, i vilket man kan läsa om den europeiska Landsbygdsriksdagen i höst, och den svenska Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län nästa år. Vidare så har Byanätsgruppen inom Bredbandsforum … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

Bioenergi kunde gott och väl täcka den österbottniska landsbygdens behov av el och värme

Hela Finlands behov av uppvärmning och el kan täckas med förnybar energi – en av teserna i Pekka Peuras doktorsavhandling. Idén börjar ingå i det allmänna tänkesättet, men inte i de stora energibolagens koncept, trots att de skulle ha större … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar