Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Professor Katajamäki vill grunda en grupp för ”smidig aktion” i Österbotten

Businessman Midair in a Business MeetingSmidighet och snabba åtgärder behövs i situationer som är överraskande. Traditionella administrationsstrukturer och förfaringssätt är alltför oelastiska och klumpiga, så det krävs smidighet för att hitta lösningar och åtgärder. Landskap lämpar sig bra för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, då de är brokiga samfund, ofta bestående av landsbygd och stad.

”Jag föreslår att en ny grupp för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, skall grundas i Österbotten. Det skulle vara en flexibel och snabbt reagerande grupp. Den skulle förbereda nya, oväntade och djärva åtgärder för Österbotten, så att idealen om ”smart specialisering” kunde förverkligas.”

Gruppen skulle bestå av representanter för företag, läroanstalter, expertorganisationer, medborgarorganisationer och förvaltning. Men man skulle även behöva duktiga politiker med vision och förmåga att samarbeta för det egna landskapet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Passa på att diskutera byns framtid under byafesten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 3-2013”Två och en halv miljoner finländare kan inte ha fel, det är bra att bo på landsbygden. Under sommaren ordnas många evenemang runt om i våra bygder, det bjuds på hembygdsfester, allsångskvällar, utställningar, marknader m.m. Ta tillfället i akt när ni går på någon tillställning och bekanta er med er by och människorna som bor i den, kanske ni upptäcker nya saker. Passa samtidigt på att diskutera er bys framtid när byborna är samlade. Samtalen kan leda till åtgärder som förbättrar den gemensamma livsmiljön. En diskussion som inleds med ”någon borde”…”kanske avslutas med”… ”OK, halv sju imorron kväll”.

Passa på att se er hembygd under sommaren, gör en lite längre utflykt och bekanta er med hur man gör i en annan by och ta intryck. Kanske något som gjorts där kunde göras i er by. Det kan finnas 2,5 miljoner goda idéer som väntar på att bli förverkligade. Trevlig sommar, träffas, ta intryck och låt fantasin flöda.” Det här skriver byaombudet och Leader-rådgivaren Karl-Gustav Byskata i Aktion Österbottens senaste nyhetsbrev. Övrigt som tas upp är bl.a. tävlingen för ungdomar, Idé 2013, som fortsätter ända till början av september, att påverka Aktion Österbottens kommande program genom att delta i diskussionen på dinasikt.fi, att söka om Leader-medel och en obligatorisk projektträff.

Aktions senaste nyhetsbrev (juni, 3/2013) finns att läsas på föreningens hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Björn Wallén ny medlem i YTR

Björn WallénRektorn för Svenska studiecentralen Björn Wallén har valts (28.5) till ny medlem i Landsbygdspolitiska samarabetsgruppen (YTR) i stället för avgående Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre. Även Walléns suppleant Mikko Ollikainen, kommundirek-tör i Malax, är ny i YTR. Wallén var tidigare suppleant. Med i gruppen finns även bl.a. ombudsmannen Rikard Korkman från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (suppleant VD Kim Nordling från ProAgria, Svenska lantbrukssäll-skapens förbund) och generalsekreterare Risto Matti Niemi från Byaverksamhet i Finland SYTY (andra vice ordförande i SYTY Silja Saveljeff). Kanslichef Jaana Husu-Kallio från jord- och skogsbruksministeriet sitter som ordförande i samarbetsgruppen. Som generalsekreterare fungerar industrirådet Heikki Aurasmaa från arbets- och närings-ministeriet.

Se YTR:s sammanstättning på dess hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Lokal utveckling = närdemokrati – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2013Vad funderar vi lokala utvecklare i Finland på just nu? Huvudfrågan och den stora utmaningen är det lokala och stärkandet av det lokala utvecklingsarbetet. Orsaken är uppenbar: Då företagen och offentliga myndigheter centraliseras, behövs som motkraft lokala åtgärder, annars förverkligas inte förutsättningarna för välfärd. Till all lycka håller Europeiska unionen på att komma bort från utopier som överbearbetade centrum och utvecklingskorridorer. Sedan behöver de lokala aktörernas beredskap och målnivå på många sätt höjas. Fast det finns redan över 3 000 byaföreningar i Finland, så är det ännu ca 900 byaråd och knappt 300 byar som inte ännu har någonslags verksamhet. Det här är inte till fördel för någon. De lokala utvecklarna, såväl de privata som de offentliga, och särskilt dessa tillsammans, kommer i närmaste framtiden att svara för mer än tidigare.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Närdemokrati diskussionstema i kampanjen Byar med livskraft

Kampanjen Byar med livskraft - logoUnder första skedet av kampanjen Byar med livskraft blev resultatet att närdemokratin lyftes upp som diskussionsämne. Kampanjen, som startade under hösten 2010, utgick ifrån tanken att i service- och kommunstrukturerna behövs byarna som mindre verksamhetsenheter. Det behövs både företagsverksamhet som medborgarverksamhet för att komplettera kommunalförvaltningens serviceutbud, och kampanjen träffade mitt i prick: närdemokratin blev centralt diskussionstema under kampanjen. Byar med livskraft-kampanjen har nu gått in i ett andra skede, eller förverkligade rådplägningar landskapsvis. De centrala frågorna här är kampanjens uppnådda mål, samt bya- och Leader-aktörernas nuläge.

Uppgifterna ingår i Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nyhetsbrev (30.5.2013), i vilket man även kan läsa om bl.a. att YTR föreslås få förlängningstid, att förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram tagit steg framåt, att strategigruppen drar upp riktlinjerna för landsbygdspolitiska helhetsprogrammets beredning, att en ny geodatabaserad stad-landsbygdsklassificering offentliggörs 10.6 och att Business Arena Oy sköter om förberedelserna för genomförandet av landsbygdsakademin.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Kökar värd för ESIN:s årsmöte

FÖSS - logoTakorganisationen för Europas alla små öar, European Small Islands Federation (ESIN), håller årsmöte på Kökar, Åland. De flesta styrelsemötena hålls via Skype, men en gång per år träffas representanterna från Europas små öar någonstans i Europa – och i år är det alltså Kökars tur att stå som värd för årsmötet som hålls 2-4.9, och avslutas med en konferens om sjötrafiksystem i Mariehamn på onsdagen den 4 september. Konferensen är öppen för alla intresserade. Tiina Johansson och Pia Prost från Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) sitter med i ESIN:s styrelse.

Uppgifterna ingår i nyhetsbrevet (2/2013) från FÖSS, i vilket man även kan läsa om bl.a. EU-projektet SMILEGOV, projektet Alla generationers ö, samt medlemmarna i FÖSS-styrelsen. Programmet för ESIN:s årsmöte finns på webbplatsen europeansmallislands.files.wordpress.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Konceptet Homestay i YTR:s nätkolumn

Homestay - kotimajoittajan opasI Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nätkolumn för juni månad (1.6) skriver specialsakkunnig Raija Ruusunen vid YTR:s temagrupp för turism om hur konceptet Homestay för med sig exotik av ett nytt slag in i landsbygdsturismen. Konceptet innebär inkvartering som tillhandahålls av privatpersoner i sina egna hem, eller i byggnaderna runt gården, utan några betydande ekonomiska ambitioner, men dock mot betalning. Här under följer texten, som finns på YTR:s hemsida, i sin helhet:

Välkommen till mitt hem!

Min första gäst var en erfaren resenär som rest mycket runt om i världen. Inkvartering i ett vanligt hem var en ny upplevelse för honom. Jag tog honom med till den lokala butiken för att köpa frukosttillbehör. Samtidigt frågade jag honom vad han helst skulle vilja äta och plockade karelska piroger från det lokala bageriet i min kundkorg.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Köpman i Öja tror på småbutikernas framtid

????????????????????????????????????Mycket har förändrats under de 20 år sedan köpman Peter Dahlskog öppnade butiken Öja-Market i Öja, Karleby. Konkurrensen har blivit hårdare och han har fått specialisera sig för att klara sig. Speciellt är det biffarna som blivit en viktig del av affärsverksamheten. De marinerade biffarna av nöt- och griskött har med tiden blivit så eftertraktade, att han måste tillverka dem året runt, fastän han tänkt ha några månaders uppehåll i biffmakandet på vintern. Ett soligt sommarveckoslut säljer han 400-500 biffar, till midsommaren brukar det vara några tusen. Öja-Market säljer det mesta man kan behöva för att klara vardagen. I sortimentet ingår även bränsle och förmedling av brännolja, liksom trädgårdsmylla och annat smått och gott som tiden visat att kunderna behöver.