Intresseorganisation vill ha stopp på avfolkningen i Norrland

Sverige-karta Wikipedia

Källa: Wikipedia

Enligt ordföranden för Norrlandsförbundet Ewa Back minskar befolkningen stadigt i Norrland och om några decennier kan flera samhällen vara helt tömda på människor. Det är dags för den svenska regeringen att agera, och man behöver en nationell samordnare för att stoppa avfolkningen i. Sveriges Television visade under våren ett reportage som beskrev att många samhällen i Norrlands inland är helt tömda på människor om 28-50 år. År 1952 bodde det 128 000 människor längs Ångermanälvens vindlande dalgångar, men i år endast 63 000. Det här väckte uppståndelse och insikter om att det är dags att ta frågan på allvar, men vad händer sedan? Norrlandsförbundet menar att den svenska regeringen snabbt bör tillsätta en nationell samordnare, med uppdrag att koordinera de nationella och regionala insatser som behövs för att först stoppa avfolkningen i Norrland och därefter verka för befolkningstillväxt. Detta kan göras genom en rättvis resursfördelning, genom satsningar inom infrastruktur, genom flytt och ökning av privata och offentliga arbeten, genom forskning, utbildning och innovationer m.m., där målet bör vara att stärka Norrlands och därmed Sveriges position i Europa och världen inom dessa områden.

Effekten blir sannolikt att den extrema befolkningsökningen i Stockholm begränsas något de närmaste åren, vilket knappast är någon nackdel sett i ett samhällsekonomiskt och nationellt perspektiv. I drygt två av tre kommuner i Norrland (37 av 54) skedde en minskning av befolkningen år 2012. Efter några års minskning, växer befolkningen marginellt för Norr- och Västerbotten. Norrland växer med 0,04 procent, medan siffran för Sverige är 0,8. Norrlands andel av Sveriges befolkning är nere i 9 procent. För att följa Sverige borde Norrland ha ökat med 6 700 personer ifjol. Alla vill inte flytta till Stockholm, och om det fanns likvärdiga arbetsmöjligheter skulle en stor del av de norrlänningar som nu varje dag åker i någon av de två fullsatta bussarna till Stockholm, med avsikt att bosätta sig i huvudstaden, kunna företa en betydligt kortare arbetsresa. Den massiva koncentrationen av offentliga jobb i Stockholm kan åtminstone delvis förklara varför människor flyttar, men ur ett samhällsekonomiskt – men även individuellt – perspektiv vore det i många fall bättre att flytta jobben än att flytta människorna.

I dag bor det drygt två miljoner människor i Stockholms län, vilket om 20 år kan komma att öka till närmare tre miljoner. I Norrland finns 1,2 miljoner människor, och om 20 år lär det vara färre om inget görs. Några ekonomer hävdar att cirka 40 procent av Sveriges tillväxt fram till 2030 väntas komma från Stockholmsregionen, vilket gör att tillväxtfrågan får nationell betydelse. Norrlandsförbundet delar uppfattningen att tillväxten i Stockholm bör ses som en nationell fråga och att det krävs nytänkande kring hur den hållbara tillväxten skall formas, för utan tvekan finns alternativa sätt att skapa resurser och välstånd. Det är högst rimligt att en betydligt större del av avkastningen av Norrlands naturtillgångar återinvesteras i just Norrland än vad som görs med nuvarande ordning, och det brådskar eftersom det redan nu är svårt att upprätthålla service i glesbygd. Det saknas även tillräckliga resurser att underhålla gemensamma anläggningar som väg, järnväg och anläggningstillgångar. Norrland är beredd att ta sin del av ansvaret för hållbar tillväxt.

”Det är hög tid att på allvar ta tag i frågan om avfolkningen av Norrland. Problemen behöver en ordentlig genomlysning, analys och därefter systematiska åtgärder med uthållighet. De stegvisa förändringar som är nödvändiga skall genomföras med Sveriges bästa för ögonen, men med hänsyn tagen till lokalsamhällets behov och möjligheter. Om tio till femton år kan det vara för sent, då kan många av de norrländska ortsstrukturerna ha fallit samman. Norrlandsförbundet uppmanar därför regeringen: Tillsätt en nationell samordnare med uppdrag att koordinera och utveckla de insatser som behöver göras för att stoppa avfolkningen i Norrland!”

Uppgifterna är från (8.6) webbplatsen dn.se.

Det här inlägget postades i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s