Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Den framgångsrika Leader-metoden nu även i städerna!

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (31.5), där man vädjar för att aktörer i städerna får möjlighet, liksom landsbygdsaktörerna, att utföra utvecklingsarbete under programperioden 2014-2020 med hjälp av regionutvecklings- och socialfonderna. Här under följer den (av Svensk Byaservice) översatta texten till svenska i sin helhet:

Ställningstagande 31.5.2013

Byaverksamhet i Finland rf: Den framgångsrika Leader-metoden nu även i städerna! 

Det finns i Finland 56 Leader-grupper som täcker alla landsbygdskommuner och de flesta av våra städer. Sammanlagt rör det sig om ca 2,5 miljoner invånare som finns inom områdena. Enligt EU:s linjedragningar för den kommande programperioden kan metoden för lokal utveckling, eller Leader-metoden, ingå i strukturfonderna. Det lönar sig även att använda metoden i utvecklingen av stadsdelarna, för under de närmaste åren ökar betydelsen av lokal utveckling och Leader-metoden.

Leaders arbetssätt är en färdig metod, vilken förenar det offentliga och medborgarverksamheten. Finland har aderton år av goda erfarenheter med Leader: metoden har visat sig kostnadseffektiv, inkluderande och ett mycket tillämpbart utvecklingsredskap för olika slags områden. Med dess hjälp har man genomfört 18 500 projekt för sammanlagt ca 700 miljoner euro, varav en tredjedel är med privata pengar och talkoarbete. På det här viset fungerar medborgarverksamhet och det offentliga effektivt sida vid sida.

Målet för stadspolitiken bör vara att utvidga Leader-metoden även i de största städernas centrum. Genom landsbygdens och städernas växelverkan kunde städernas områdesfora bli utvecklingsföreningar enligt Leaders trepartsprincip, och använda Leaders arbetssätt och finansieringsmekanism. Det här skulle främja, förutom växelverkan, även regional jämlikhet. På samma gång skulle stadsdelarnas samarbetsnätverk stärkas. Leader-metoden har redan utvidgats till bl.a. fiskegrupperna.

Leader-metoden är en lösning för de större städernas invånare och tredje sektorns aktörer, då den innehåller en möjlighet att påverka på frivillig bas, samt att agera för det egna bostadsområdets livskraft. Många stadsdelsföreningar och andra lokala aktörer väntar sig att Leader-metoden skall utvidgas till städerna. Byaverksamhet i Finland rf vädjar för att aktörer i städerna får möjlighet, liksom landsbygdsaktörerna, att utföra utvecklingsarbete under programperioden 2014-2020 med hjälp av regionutvecklings- och socialfonderna. Det finns goda erfarenheter av flerfondsfinansiering från Finlands första EU-programperiod 1995-1999.

Byaverksamhet i Finland rf:s styrelse, Helsingfors 31.5.2013

Tilläggsuppgifter: Ordförande Eero Uusitalo (tel. 040 541 9916)
Generalsekreterare Risto Matti Niemi (tel. 050 599 5229)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s