Månadsarkiv: juni 2013

Nyhetsbloggen tystnar under sommaren

Under semestrarna går Nyhetsbloggen ner på sparlåga, men vi kör i gång igen i mitten av augusti. Svensk Byaservice och Svenska temagruppen önskar Nyhetsbloggens läsare en glad sommar!

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Lämna en kommentar

Radio Suomi besöker byar runtom i Finland

I Radio Suomi pågår en serie, Kylillä, där man besöker byar runtom i Finland under sommaren. En av de byar som hittills besökts är Salminiittu (Sundäng) i Gustavs i Åbolands skärgård. Den sändningen kan du höra igen (på finska) på … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

Intresseorganisation vill ha stopp på avfolkningen i Norrland

Enligt ordföranden för Norrlandsförbundet Ewa Back minskar befolkningen stadigt i Norrland och om några decennier kan flera samhällen vara helt tömda på människor. Det är dags för den svenska regeringen att agera, och man behöver en nationell samordnare för att … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Närmat och öl möts på matevenemang i Helsingfors

Evenemanget Delikatessernas Finland (Herkkujen Suomi) samlar över 100 när- och ekomatproducenter och -tillverkare till Helsingfors centrum 22-24.8. Samtidigt ordnas på Järnvägstorget Syystober-ölfesten som serverar tiotals inhemska småbryggeriers öl. Här under finns ett hela meddelandet från (17.6) SLC:s hemsida: Landskapens närmat … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Likt stadsbon lever stadsfågeln ett hektiskt liv

Människor bosatta i städer anses leva mer hektiska liv än människor på landsbygden, och nu antyder en studie i Proceedings of the Royal Society att detsamma gäller vissa fågelarter. Ett ständigt buller och en kraftig artificiell belysning i staden har … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

30 bybutiker läggs ner varje år

Bybutikerna i Finland blir allt färre, för varje år stängs ungefär 30 stycken. I dag är det totala antalet traditionella bybutiker nere i 355, medan närbutikerna är 1 550 till antalet. En närbutik får inte vara större än 400 kvadratmeter. … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

Leader-företag med på lantbruksmässan Farmari i Seinäjoki

På lantbruksutställningen Farmari 3-6.7 i Seinäjoki kommer det att finnas ett 900 kvadratmeters Leader-tält, i vilket man samlat företag som beviljats Leader-stöd från olika delar av Finland. På mässan kan man på ett konkret sätt bekanta sig med Leader-metodens resultat, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den framgångsrika Leader-metoden nu även i städerna!

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (31.5), där man vädjar för att aktörer i städerna får möjlighet, liksom landsbygdsaktörerna, att utföra utvecklingsarbete under programperioden 2014-2020 med hjälp av regionutvecklings- och socialfonderna. Här … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Över hundra väntas till LOKAALI i Tavastland

LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakun­nalliseen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år 14-15.9 i Tammela, sydvästra Tavastland. Den nationella tillställningen hålls nu för första gången i denna del av landet och programmet upptar bl.a. byautfärder, framtidsverkstäder och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 25/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

2012 – ett år fyllt av förändringar för YTR

För Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) var fjolåret fyllt av förändringar. Under året skedde förändringar såväl för ministeriet, personalen som för verksamhetsmodellerna. Förändringarna medförde ängslan inom nätverket angående landsbygdspolitikens läge och resurser. Betydande innehållsmässiga teman var linjedragningarna för närdemokratin och markanvändningen, samt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Rapporterna från förhandsutredningen av landsbygdens serviceprogram klara

Förhandsutredningsprojektet av landsbygdens serviceprogram har kommit med förslag till förverkligandet av det nationella Landsbygdens serviceprogram. Resultaten från projektet har presenterats i två nyss färdigställda rapporter. I del I, Ehdotus Maaseudun palveluohjelmaksi, presenteras det förslag man utarbetat för Landsbygdens serviceprogram, som … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Forskarlag skall studera stadsnära landsbygd

Ett forskarlag vid Sveriges lantbruks-universitet, SLU i Uppsala, med ekonomiprofessor Yves Surry i spetsen, får nära fyra miljoner kronor under tre år för forskning om stadsnära landsbygds-utveckling. Enligt forskningsledare Surry skall man titta på hur bevarande av naturvärden kan samspela … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdagar i senaste nyhetsbrevet från HSSL

Inför sommaren ger Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) ut ett förkorta elektroniskt nyhetsbrev, i vilket man kan läsa om den europeiska Landsbygdsriksdagen i höst, och den svenska Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län nästa år. Vidare så har Byanätsgruppen inom Bredbandsforum … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

Bioenergi kunde gott och väl täcka den österbottniska landsbygdens behov av el och värme

Hela Finlands behov av uppvärmning och el kan täckas med förnybar energi – en av teserna i Pekka Peuras doktorsavhandling. Idén börjar ingå i det allmänna tänkesättet, men inte i de stora energibolagens koncept, trots att de skulle ha större … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Utmärkelser i svenska Österbotten – Bergö Årets by, Ann-Sofi Backgren Byaverksamhetens vägvisare, Kaarlo Lepistö Årets landsbygdsaktör

Det aktiva föreningslivet och en bra sammanhållning gör Bergö till Årets by i svenska Österbotten 2013, en utmärkelse som delas ut av Aktion Österbotten rf och Österbottens förbund. I motiveringen ingår bl.a. följande: ”Ett aktivt föreningsliv engagerar byborna i projekt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar