Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Förändringar i kommunstrukturen förutsätter utveckling av närdemokratin – läs publikationen Närdemokrati för en ny tid

YTR-publikation Närdemokrati för en ny tidUuden lähidemokratian aika – Närdemokrati för en ny tid är en tvåspråkig antologi, där man granskar den pågående kommun- och servicestrukturreformen, vilken för med sig stora demokratiska förändringar. En kommunreform minskar betydligt på antalet kommunala förtroendevalda, och sålunda ökar betydelsen av närdemokratin då den representativa demokratin tunnas ut. Påverkningarna av en glesare representativ demokrati berör särskilt landsbygdsområden. I sina artiklar öppnar författarna till diskussion om närdemokratins utvecklingsbehov och ger konkreta, alternativa modeller för en ny omorganisering av närdemokratin, speciellt inom landsbygdsområden. I boken tar man bl.a. upp maktförhållandet mellan eliterna och massan, förändringar i det lokala, samt reformen av kommun- och servicestrukturen.

För att trygga och organisera närdemokratin föreslås alternativa modeller: en behörig kommundelsdemokrati, omorganisering av förhållandet mellan kommunförvaltningen och medborgarverksamheten, utveckling av det lokala inflytandet som en del av vardagslivspolitiken, aktivitetsdemokrati och deliberativ demokrati. Artikelsamlingen består av åtta artiklar, antingen på finska eller på svenska med översatt sammandrag i slutet på varje artikel. För de svenska artiklarna står Peter Backa (Demokratin, makteliterna och massan), Kjell Andersson (Från bondförnuft till governance. Den finländska närdemokratins stora utmaningar – men också goda utgångspunkter – i det senmoderna) och Marina Lindell (Mot bättre och mer demokratiska beslut? – en studie om deliberativa mini-demos inverkan och roll i det demokratiska beslutsfattandet).  Mari Kattilakoski och Peter Backa har stått för redigeringen av boken som utgetts av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR).

Uppgifterna är från YTR:s hemsida med länk till artikelsamlingen. Se även webbplatsen tem.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s