Kategorier
2013 Nyhetsbrev 22/2013

Två viktiga skeenden på EU-nivå för byarörelsen och landsbygden i Sverige debatteras i artikel

BloggDet pågår nu två betydelsefulla skeenden på EU-nivå, vilka är viktiga för svenska byarörelsen och landbygden. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven och det andra att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram skall minska med 20 procent, vilket motsvarar 500 miljoner per år. Läs vad man tycker i debattartikeln här under:

Behåll finansieringen av lokal utveckling/Hur tänker regeringen? Mer pengar till lokal utveckling!

Just nu pågår på EU-nivå två stora processer (skeenden) som kan påverka den svenska landsbygden och Byarörelsen stort. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven. Det är utmärkt. Det andra är att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram skall minska med 20 procent vilket motsvarar 500 miljoner per år. Om inte Sverige kompenserar genom att öka sin medfinansiering blir det sammantaget en minskning med 7 miljarder under programperioden 2014-20. Det är dåligt.

Hela Sverige ska leva ser stöd till lokal utveckling som angeläget och självklart. Då kan vi skapa tillväxt och hållbara bygder runt om i hela vårt land. EU 2020-strategin och EU-programmen är här viktiga verktyg. Hållbarheten går som en röd tråd i strategin, oavsett om vi talar om energi, mat eller sociala sammanhang.

Kommissionens förslag om en sammanhållen territoriell politik för 2014-20 med hjälp av flera fonders finansiering ger förutsättningar för lokal utveckling. Kommissionen haft den lokala nivåns perspektiv för ögonen för att öka effektivitet och få resultat. Det måste Sverige utnyttja!

Förslagen kallas för Gemensamt ledd lokal utveckling (CLLD) och Integrerad Territoriell Investering (ITI). Ett gemensamt ramverk skall skapas för de fyra strukturfonderna; jordbruksfonden, regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden. Samverkan mellan fonderna skall underlätta för projekt och passa bättre för de mångfacetterade problembilder som den lokala nivån hanterar. Mer hängrännor och mindre med stuprör alltså.

CLLD har stora likheter med dagens Leader, den framgångsrika metod där ideella, privata och offentliga intressen samverkar. Den platsbaserade politiken har genom Leader redan bevisat att den ger goda resultat till förhållandevis små kostnader – aven om byråkratin varit betungande. Om CLLD-metoden skall bli verklighet i Sverige måste aktörerna sätta ner foten. Här behövs tydlig nationell politisk styrning, där viljan att göra skillnad lokalt är viktigare än stelheten i den centrala byråkratin.

Lokalsamhället och dess civila aktörer behöver stödjande strukturer och metoder som bygger på helhetssyn och där byråkrati inte tar död på viljan att driva utvecklingsprojekt. Det är därför synnerligen klokt att se till så att idéerna får styra varifrån pengarna skall tas, istället för att låta programmen styra idéerna. Dessutom behövs mer pengar, inte mindre, när lokal utveckling äntligen ges högre prioritet och bättre verktyg från kommissionen.

Sveriges regering har jublat över sänkt medlemsavgift till EU. Vi föreslår att regeringen använder dessa sparade pengar till att rejält öka medfinansieringen av landsbygdsprogrammet. Investera pengarna i Byarörelsen. Det kommer att skapa hållbara och företagsamma bygder i hela landet!

Åse Blombäck, Johan Boström, Lars Carlsson, Stig Hansson, Ingegerd Petersson, Jan Runfors, ledamöter i Övervakningskommittéerna för social-, regional- respektive jordbruksfonden, samt Staffan Bond, verksamhetschef Hela Sverige ska leva.

Uppgifterna är från Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s